Now showing items 69-88 of 489

  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør: årsrapport 2018 

   Huserbråten, Kirsti; Ottersen, Klaus (Statens vegvesens rapporter;429, Report, 2019-07-01)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra Region sør 2018, og viser utviklingstrekk i perioden 2009- ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region vest 2018: Rapport 2018 

   Hellesøe, Hans Olav (Statens vegvesens rapporter;490, Report, 2019-11-25)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2018, og viser utvikling-strekk ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region øst : Årsrapport 2017 

   Olavesen, Artemis (Statens vegvesens rapporter;609, Report, 2018-09)
   Ulykkesanalysegruppen (UAG) har siden 2005 samlet inn bakgrunnsmateriale fra dødsulykker på vegnettet i Region øst. Alle dødsulykkene analyseres for å få en dypere forståelse av relevante årsaksforhold og skademekanismer. ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken 2013 : Region midt 

   Masdal, Ragnar (Statens vegvesens rapporter;320, Report, 2013-07)
   Trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen bygger på nullvisjonen – en visjon om et transportsystem uten drepte og hardt skadde. Dette forutsetter et spesielt fokus på de alvorligste trafikkulykkene, og Statens vegvesen ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken 2016 

   Hellesø, Hans Olav (Statens vegvesens rapporter;596, Report, 2017-08-20)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkes-analysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region vest 2016, og viser utviklingstrekk ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2014 

   Huserbråten, Kirsti; Ottersen, Klaus (Statens vegvesens rapporter;476, Report, 2015-11)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region sør for 2014, og viser utviklingstrekk i perioden ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken: Region midt 2014 

   Rørvik Godø, Merete (Statens vegvesens rapporter;418, Report, 2015-09-02)
   Denne rapporten oppsummerer dødsulykkene i trafikken i Region midt for 2014. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som skjedd, på hvilket vegnett og årsaker til ulykkene. Det er også beskrevet litt om ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken: Region midt 2016 

   Rørvik Godø, Merete (Statens vegvesens rapporter;445, Report, 2017-09-01)
   Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2016. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker: UAG Region øst - 2014 

   Olavesen, Artemis (Statens vegvesens rapporter;487, Report, 2015-09)
   Ulykkesanalysegruppen (UAG) har siden 2005 samlet inn bakgrunnsmateriale fra dødsulykker på vegnettet i Region øst. Alle dødsulykkene analyseres for å få en dypere forståelse av relevante årsaksforhold og skademekanismer. ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker: UAG Region øst - 2015 

   Olavesen, Artemis (Staten vegvesens rapporter;486, Report, 2016-10)
   Ulykkesanalysegruppen (UAG) har siden 2005 samlet inn bakgrunnsmateriale fra dødsulykker på vegnettet i Region øst. Alle dødsulykkene analyseres for å få en dypere forståelse av relevante årsaksforhold og skademekanismer. ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker: UAG Region øst - 2016 

   Olavesen, Artemis (Statens vegvesens rapporter;485, Report, 2017-09)
   Ulykkesanalysegruppen (UAG) har siden 2005 samlet inn bakgrunnsmateriale fra dødsulykker på vegnettet i Region øst. Alle dødsulykkene analyseres for å få en dypere forståelse av relevante årsaksforhold og skademekanismer. ...
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011 

   Haldorsen, Ivar (Statens vegvesens rapporter;141, Report, 2011-08)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2011, og viser utviklingstrekk ...
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011 : region midt 

   Masdal, Ragnar (Statens vegvesens rapporter;147, Report, 2012-09-03)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene i Region midt 2011
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2012 

   Haldorsen, Ivar (Statens vegvesens rapporter;196, Report, 2013-06)
   1.januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2012, og viser utviklingstrekk i årsaksbildet ...
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013 

   Haldorsen, Ivar (Statens vegvesens rapporter;302, Report, 2014-06)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2013, og viser utvikling-strekk ...
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2014 

   Haldorsen, Ivar (Statens vegvesens rapporter;396, Report, 2015-06)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2014, og viser utviklingstrekk ...
  • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2019 

   Ringen jr., Svein (Statens vegvesens rapporter;691, Report, 2020-08)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2019, og viser utviklingstrekk ...
  • Dødsulykker i vegtrafikken - dybdeanalyse : Region midt 2017 

   Knoblauch Brathaug, Monica (Statens vegvesens rapporter;605, Report, 2018-10)
   Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2017. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...
  • Dødsulykker i vegtrafikken - Dybdeanalyse : Region midt 2018 

   Knoblauch Brathaug, Monica (Statens vegvesens rapporter;403, Report, 2019-09)
   Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2018. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...
  • Dødsulykker i vegtrafikken - dybdeanalyse: Region midt 2015 

   Rørvik Godø, Merete (Statens vegvesens rapporter;416, Report, 2016-08-31)
   Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2015. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...