Now showing items 47-66 of 489

  • Datagrunnlag for målekort : teknisk kvalitet - stikkprøvekontroll - revisjon 3 

   Fagnettverk for teknisk kvalitetskontroll (Statens vegvesens rapporter;274, Report, 2014-02)
   Denne rapporten erstatter TR2560 Minimumsgrunnlag for målekort teknisk kvalitet – stikkprøvekontroll – Revisjon 2 – mars 2012. I en felles overordnet strategi for teknisk kvalitetskontroll med innføring av målekort ble ...
  • Dekkeprosjektet Region øst : Sluttrapport 2019 

   Myre, Jostein; Berntsen, Geir; Svingheim, Kari; Dahl, Torgrim (Statens vegvesens rapporter;480, Report, 2019-11)
   Dekkeprosjektet i Region øst har operert fra 2003 til 2019. Rapporten omtaler status for vegdekkene i Region øst, det utviklingsarbeidet som er gjort, og status for aktuell kunnskap innen dekkeløsninger, kontraktsutforming ...
  • Dekkevalg 2013 : beste praksis i Region øst 

   Myre, Jostein (Statens vegvesens rapporter;255, Report, 2013-11)
   Rapporten beskriver beste praksis for dekkevalg i Region øst. Grunnlaget for arbeidet har vært beregning av årskostnader for ulike dekkeløsninger samt innsamling av erfaringer fra byggeledere i regionen.
  • Dekktester for tunge kjøretøy : har seiping av dekk en effekt? 

   Bolme, Inge (Statens vegvesens rapporter;553, Report, 2019-07)
   Dekk er av stor betydning for trafikksikkerhet og framkommelighet spesielt på vinterføre. Feltforsøket ble gjennomført blant annet for å studere effekten av seiping. Seiping benyttes for å bedre dekks egenskaper på vinterføre, ...
  • Dekktester for tunge kjøretøy : har seiping av dekk en effekt? 

   Bolme (VDI), Inge (Statens vegvesens rapporter;553, Report, 2019-08)
   Dekk er av stor betydning for trafikksikkerhet og framkommelighet spesielt på vinterføre. Feltforsøket ble gjennomført blant annet for å studere effekten av seiping. Seiping benyttes for å bedre dekks egenskaper på vinterføre, ...
  • Design basis Bjørnafjorden 

   Statens vegvesen (Statens vegvesenss rapporter;, Report, 2018-11-19)
   A bridge will replace todays ferry connection between Halhjem and Sandvikvåg in Bjørnafjorden. The bridge will be a part of a larger project to make E39 continuous, without ferries, from Kristiansand to Trondheim. Replacing ...
  • Design of cable stayed bridge 

   Statens vegvesen; HeSky (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The cable-stayed part of the Bjørnafjorden bridge is well within span-lengths of conventional cable-stayed bridges. Untraditional features as in-length inclination of the tower, and grouping of cables makes the design more ...
  • Design of pontoons and columns 

   OHHK/DDS; Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   Finite element models of two typical pontoon and column geometries have been developed. Both linear and non-linear finite element models are created. The ULS utilization and ALS utilization of both pontoon geometries ...
  • Deteksjon av snøskred ved hjelp av infralyd [717] 

   Humstad, Tore; Venås, Martin; Velsand, Paul; Langeland, Stian (Statens vegvesens rapporter;717, Report, 2021-03)
   Statens vegvesen har i perioden 2014 –2020 brukt infralydteknologi til deteksjon av snøskred langs fire veger i Norge. Metoden går ut på å registrere lavfrekvente lydkilder som dannes i snøskred og deretter automatisk ...
  • Digitale geologiske kompass : nøyaktighet av strøk- og fallmålinger med smarttelefoner og nettbrett 

   Lie Arntsen, Mari (Statens vegvesens rapporter;322, Report, 2014-09-18)
   Statens vegvesen ved Vegdirektoratets Tunnel- og betongseksjon ønsker å utvikle en egen geologisk kartleggings-applikasjon til bruk på smarttelefoner og nettbrett. Det er planlagt at applikasjonen skal inkludere blant annet ...
  • Dokumentasjon av beregningsmoduler i EFFEKT 6.6 

   Straume, Anders; Bertelsen, Dag (Statens vegvesens rapporter;358, Report, 2015-02)
   EFFEKT 6.6 er bygget opp av en rekke moduler som bl.a. beregner kjørefart, drivstofforbruk, ulykker, vedlikehold, fergebehov, miljøkonsekvenser og konsekvenser ved stenging av veg utsatt for skred. Rapporten dokumenter ...
  • Dokumentasjon og kontroll av asfalt 

   Uthus, Nils; Aurstad, Joralf; Berntsen, Geir (Statens vegvesens rapporter;800, Report, 2021-12)
   Dokumentet beskriver et system for dokumentasjon og kontroll av asfalt, og omfatter: - Entreprenørkontrollen: Krav til kvalitetsplaner, kontrollomfang og dokumentasjon av oppnådd kvalitet. - Byggherrekontrollen: Byggherrens ...
  • Drepte i vegtrafikken: 1. kvartal 2016 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;532, Report, 2016-04-15)
   Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per 1. kvartal 20161. Oversikten er basert på foreløpige tall fra SSB. Rapporten inkluderer også tall for skadde trafikanter og trafikkulykker, og sammenligner ...
  • Driftstiltak mot svevestøv i Trondheim kommune: Erfaringsrapport for tiltak før og etter 2013 

   Reitan, Knut Magne; Lysbakken, Kai Rune; Gryteselv, Dagfin; Snilsberg, Brynhild (Statens vegvesens rapporter;348, Report, 2018-02-09)
   Denne rapporten er laget for å beskrive driftstiltakene som gjøres i Trondheim for å redusere mengden av svevestøv i sentrum. Svevestøv er et problem i mange byer og det er stort behov for kunnskap om blant annet effektivt ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord : Årsrapport 2014 

   Olsen, Roar; Harborg, Trond; Hågensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;366, Report, 2014-06)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region nord for 2014, og viser utviklingstrekk i perioden ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord : Årsrapport 2018 

   Olsen, Roar; Harborg, Trond (Statens vegvesens rapporter;239, Report, 2019-05)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene i Region nord for 2018, og viser utviklingstrekk for perioden ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region Nord: Årsrapport 2015 

   Olsen, Roar; Harborg, Trond (Statens vegvesens rapporter;608, Report, 2016-05)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region nord for 2015, og viser utviklingstrekk for perioden ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord: Årsrapport 2016 

   Olsen, Roar; Trond, Harborg (Statens vegvesens rapporter;607, Report, 2017-07)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region nord for 2016, og viser utviklingstrekk for perioden ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord: Årsrapport 2017 

   Olsen, Roar; Harborg, Trond (Statens vegvesen;478, Report, 2018-06)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region nord for 2017, og viser utviklingstrekk for perioden ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør 2015 

   Huserbråten, Kirsti; Ottersen, Klaus (Statens vegvesens rapporter;477, Report, 2016-11)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region sør for 2015, og viser utviklingstrekk helt tilbake til ...