Now showing items 303-322 of 489

  • Påkjøringer i vegens sideområde : en temaanalyse av utforkjøringsulykker i Region vest 2005-2011 

   Moss-Iversen, Marit (Statens vegvesens rapporter;186, Report, 2012-12)
   Det skjer omtrent fire ganger så mange utforkjøringsulykker med drepte i ytterkurver som i innerkurver. I 2005-2009 var andelen av dødsdødsulykker hvor høy fart har vært en medvirkende faktor 68%. Både fartsnivå og antall ...
  • pH-regulering av tunneldrivevann med CO2-gass : prinsipper og eksempler 

   Torp, Malin; Vikan, Hedda (Statens vegvesens rapporter;244, Report, 2013-09-24)
   Rapporten tar for seg kjemiske og tekniske prinsipper for regulering av alkalisk tunneldrivevann ved hjelp av CO2-gass. Eventuelle uheldige effekter av CO2-gass for vannmiljøet diskuteres. Metoden blir sammenlignet med ...
  • Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid : varige veger 2011-2014 

   Fladvad, Marit; Aksnes, Jostein (Statens vegvesens rapporter;284, Report, 2014-02)
   I denne rapporten omtales komprimering av granulære, mekanisk stabiliserte materialer til bruk i vegbygging. Rapporten legger særlig vekt på komprimering av materialer i frostsikringslag, forsterkningslag og granulære ...
  • Plassering og utforming av kollektivfelt: BRT: Løsning for å fremme miljøvennlig transport 

   Frøyland, Per; Simonsen, Steinar; Ristesund, Øystein (Statens vegvesens rapporter;519, Report, 2016-04)
   Målet om at trafikkveksten i byområder skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange stiller nye krav til bussløsninger som gir kortere reisetid og bedre komfort for de reisende. Trenden internasjonalt er å stille samme ...
  • Polymermodifisert bitumen: Egenskaper og krav. Etatsprogrammet Varige veger 2011-2014 

   Jørgensen, Torbjørn; Hovin, Wenche; Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;489, Report, 2016-03)
   PMB-prøver ble karakterisert med tradisjonelle metoder og med dynamisk skjærreometer (G* and MSCRT). Prøvingsresultatene ble vurdert mot sporutvikling for PMB-asfalt. PMB-asfalten hadde etter 4-6 års brukstid mindre ...
  • PP-fiber til bruk i brannsikring av betong : Produksjon av testelementer for brannprøving 

   Klemetsrud, Karen (Statens vegvesens rapporter;83, Report, 2013-05)
   Denne rapporten beskriver produksjon av i alt 49 testelementer som ble benyttet til brannforsøk med hydrokarboneksponering (HC-kurve) ved Norges branntekniske laboratorium (SINTEF NBL) i Trondheim. Hensikten med brannprøvingen ...
  • Predikering av branner og ulykker i vegtunneler 

   Høye, Alena; Nævestad, Tor-Olav; Ævarsson, Grétar (Statens vegvesens rapporter;347, Report, 2019-06)
   Vi har utviklet statistiske modeller for vegtunneler i Norge for å beregne normale antall kjøretøybranner, personskadeulykker, antall ulykker med drepte eller hardt skadde og antall havarier, som en funksjon av en rekke ...
  • Preferred solution, K12 - Appendix F – Global analyses - Modelling and assumptions 

   Statens vegvesen; MST (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes modelling and assumptions for the global models established in the concept development work of a floating bridge over Bjørnafjorden. Cable stay tension is evaluated. A benchmark between key softwares ...
  • Preferred solution, K12 - Appendix L – Design of cable stayed bridge and abutments 

   Statens vegvesen; HPO (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   Introduction: The cable stayed bridge is constituting the south portion of the Bjørnafjorden Bridge, "cantilevering" from Reksteren across the Svarvahelleholmen Island and connecting to the floating bridge at axis 3. The ...
  • Preferred solution, K12 - main report 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter, Report, 2019-08-15)
   This report outlines the preferred solution for crossing of Bjørnafjorden for phase 5 of the E39 Bjørnafjorden project, performed by the AMC project group. Current version of this report is the final report issued for ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix A - Drawings binder 

   Statens vegvesen; PSU (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This appendix is a drawings binder, containing all drawings related to the following document: SBJ-33-C5-AMC-90-RE-100 Preferred solution, K12
  • Preferred solution, K12 – Appendix C - Architectural evaluation 

   Statens vegvesen; JHE/KSV (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report contains the architectural evaluation done for the preferred alternative K12. In the process of ranking the mdifferent alternatives K11 to K14, architectural evaluations have played an important role. The K12 ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix E Aerodynamics 

   Statens vegvesen; KAA (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This document contains a summary of aerodynamic assessment of the K12 alternative for the Bjørnafjorden crossing. Further details are given in the notes in the reference list. Aerodynamic coefficients, both static and ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix G - Global analyses - Response 

   Statens vegvesen; MST (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes load modelling, methods and response evaluations performed in the concept development work of a floating bridge over Bjørnafjorden. Permanent, temperature, traffic, tidal, current, wind and wave ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix H Global analyses – Special studies 

   Statens vegvesen; AGF/FCWH/PGS (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes the work performed in consideration of special studies in the concept development work of a floating bridge over Bjørnafjorden. Considered effects are hydrodynamic effects such as viscous damping, ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix I Fatigue analyses 

   Statens vegvesen; AGJ (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes the work performed in consideration of fatigue capacity of the selected concept (K12) in the concept development work of a floating bridge over Bjørnafjorden. Fatigue calculations have been performed ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix J - Ship collision 

   Statens vegvesen; MST (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes the status of ship collision analyses in the concept development work of a floating bridge over Bjørnafjorden. Both global and local effects are considered. The only damping sources that gives a ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix K Design of Floating Bridge Part 

   Statens vegvesen; AKL (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This appendix outlines the design of the floating bridge part for the concept K12. The floating bridge part consists of the bridge girder, columns and pontoon.
  • Preferred solution, K12 – Appendix M Mooring system 

   Statens vegvesen; LBJ (Statens vegvesens rapporter;304624, Report, 2019-08-15)
   A mooring system has been developed to support the floating bridge concept for crossing Bjørnafjorden. The curved bridge concept has three moored pontoons relatively close to the center with four mooring lines each, ...
  • Preferred solution, K12 – Appendix N - Construction and marine operations 

   Statens vegvesen; JKJ (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes the construction and installation of the Bjørnafjorden floating bridge. The bridge consists of a cable stay bridge in the south connected to a 4.5km long floating bridge. The south end of the ...