Now showing items 200-219 of 489

  • Independent Analyses of AMC Floating Bridge BJF 2019 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-11-28)
   Perform independent global analyses of AMC K12 concept
  • Independent Analyses of OON Floating Bridge BJF 2019 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-11-28)
   Perform independent global analyses of OON K12 concept
  • Injeksjon Bjarkøyforbindelsen - Kvernsundtunnelen : Gjennomgang av injeksjonsomfanget med særlig vekt på "Problemsonen" 

   Iversen, Edvard (Statens vegvesens rapporter;674, Report, 2018-02)
   Et område I tunnelen på ca 70 meter ga uvanlig store vannlekkasjer. Sonen strekker seg fra pel ca. 3.737 - 3790 og har en retning på tunnelen med ca. 60 grader. Det ble brukt tilsammen 35 injeksjonsomganger med tilsammen ...
  • Inngrep i områder med sulfidrike mineraler : Effekter og miljørisiko 

   Skipperud, Lindis; Alvarenga, Emilio; Lind, Ole Christian; Tollefsen, Knut Erik; Salbu, Brit; Wærsted, Frøydis Meen; Teien, Hans-Christian (Statens vegvesens rapporter;651, Report, 2016-09)
   Det overordnede målet for prosjektet var å vurdere effekter fra radionuklider og metaller for å kunne si noe om miljøkonsekvenser og risiko knyttet til vei- og tunnelskjæring og nyttegjøring av tunnelavfall av alunskifer ...
  • Innovativ transportplanlegging - New York et spennende case 

   Beckstrøm Fuglseth, Bente; Peterson, Sandra (Statens vegvesens rapporter;91, Report, 2012-03)
   Rapporten tar utgangspunkt i en studietur til New York City oktober 2011. Formålet var å lære mer om tiltak for syklister, fotgjengere og buss som har blitt gjennomført de siste årene. Vi ønsket å få et innblikk i hvilke ...
  • Innsigelser i Statens vegvesen : resultater fra en spørreundersøkelse våren 2013 

   Sørgaard, Knut; Torshov, Tord (Statens vegvesens rapporter;263, Report, 2014-01-10)
   Rapporten oppsummerer resultatene av en kartlegging om bruken av innsigelser Statens vegvesen gjennomførte våren 2013. Vegvesenet fremmer selv mange arealplaner til behandling i kommunene, omkring 200 planer årlig. I ...
  • Inspeksjon av berg og bergsikring i vegtunneler 

   Lindstrøm, Mona; Wold Magnussen, Anette; Langelid, Audun (Statens vegvesens rapporter;199, Report, 2013-03-13)
   Inspeksjon av berg og bergsikring i vegtunneler gir veiledende informasjon til håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger (2012). Innholdet er basert på krav og retningslinjer i håndbok 213 HMS ved arbeid ...
  • Internasjonale studier av sambruksområder : Lesbarhet og fremkommelighet for ulike brukergrupper 

   Øvrebøe, Peter Aleksander (Statens vegvesens rapporter;662, Report, 2016-10)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en litteraturstudie om hvordan utformingen av sambruksområder påvirker lesbarheten og fremkommeligheten til forskjellige brukergrupper.
  • Introduksjon til gateplanlegging : fysiske, funksjonelle og sosiale forutsetninger for utforming av gater 

   Lillebye med flere, Einar (Statens vegvesens rapporter;250, Report, 2014-04-01)
   Rapporten har to målsettinger: - å økte den generelle kompetansen innen planlegging av transportanlegg i by - å supplere håndbok 017 Veg- og gateutforming ved å identifisere, analysere og prioritere planforutsetninger ...
  • ITS - standardisering : statusrapport på engelsk 2012 

   Evensen, Knut Q-Free (Statens vegvesens rapporter;185, Report, 2012-12)
   Intelligente transportsystemer (ITS) innen vegtrafikk er systemer som bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi for sikrere transport og mer effektiv bruk av veginfrastrukturen. Intelligente transportsystemer har et ...
  • ITS standardisering : oversikt og statusrapport 2019 

   Foss, Trond; Evensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;482, Report, 2019-07)
   Standardisation has been important since the start of ITS, and it is now, with the onset of cooperative ITS (C-ITS) in the global market, even more essential. Knowledge about ITS standardisation is thus important for many ...
  • ITS-standardisering : statusrapport på engelsk 2013 

   Evensen, Knut Q-Free (Statens vegvesens rapporter;219, Report, 2013-12)
   Intelligente transportsystemer (ITS) innen vegtrafikk er systemer som bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi for sikrere transport og mer effektiv bruk av veginfrastrukturen. Intelligente transportsystemer har et ...
  • ITS-strategi for Statens vegvesen : Revisjon 2012 

   Christiansen, Ivar; Boag, Kjersti; Ruud, Cathrine; Trondsen, Jacob; Skjetne, Eirik (Statens vegvesens rapporter;179, Report, 2012-12)
   Vi trenger nye virkemidler som er effektive og treffsikre i forhold til våre hovedmål for trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og tilgjengelighet. De klassiske virkemidlene som kapasitetsutbygging må suppleres med nye ...
  • Jordskjelvdesign i Statens vegvesen: Anbefalinger for geoteknisk prosjektering av veger og samvirke jord-konstruksjoner 

   Kaynia (NGI), A. M.; Johansson (NGI), J.; Torgersrud (NGI), Ø.; Bruun (SVV), H.; Haugen (SVV), E. (Statens vegvesens rapporter;604, Report, 2017-05)
   Eurokode 8, Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning, deler konstruksjoner/byggverk inn i seismiske klasser. Disse definerer sikkerhetsnivået mot jordskjelvpåkjenning avhengig av konstruksjonens funksjon og ...
  • K11 - Feasibility study for damper between tower and bridge girder, phase I 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2020-04-27)
   This note describes the phase 1 of a feasibility study for a damper between tower and bridge girder. For this alternative K11 concept it is proposed to replace the girder-tower connection in K11_07, by two passive viscous ...
  • K12 - Architectural design 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes our work on the architectural design of the floating bridge. Heyerdahl Architects AS has been engaged in earlier phases of the project "E39 Stord - Os" with a proposal for an end anchored floating ...
  • K12 - Design of abutments 

   Statens vegvesen; TN/SGR/SAH (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   Both abutments are founded on prepared bedrock base. The south location is on the island Reksteren and the north is located on the islet Gullholmane. The bridge box girder is monolithically connected to the abutments in ...
  • K12 - Design of bridge girder 

   Statens vegvesen; JoS (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The report describes the design of the bridge girder with calculation of cross-section properties. There are two types of cross section along the bridge. Type 1 is used in the cable stayed bridge and in the lower part of ...
  • K12 - Design of mooring and anchoring 

   Statens vegvesen; KWA/HSA TBO (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The current report summarizes the mooring system design proposed for the recommended Bjørnafjorden floating bridge concept K12. The concept is generally the same as proposed during the concept evaluation and can easily be ...
  • K12 - Ship impact, Global assessment 

   Statens vegvesen; EivBj (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The global response of the bridge due to ship impact has been studied in this report. The main focus is impacts between ship deckhouse and girder and between ship bulb and pontoon. Girder impacts all along the bridge ...