Now showing items 214-233 of 489

  • K11 - Feasibility study for damper between tower and bridge girder, phase I 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2020-04-27)
   This note describes the phase 1 of a feasibility study for a damper between tower and bridge girder. For this alternative K11 concept it is proposed to replace the girder-tower connection in K11_07, by two passive viscous ...
  • K12 - Architectural design 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes our work on the architectural design of the floating bridge. Heyerdahl Architects AS has been engaged in earlier phases of the project "E39 Stord - Os" with a proposal for an end anchored floating ...
  • K12 - Design of abutments 

   Statens vegvesen; TN/SGR/SAH (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   Both abutments are founded on prepared bedrock base. The south location is on the island Reksteren and the north is located on the islet Gullholmane. The bridge box girder is monolithically connected to the abutments in ...
  • K12 - Design of bridge girder 

   Statens vegvesen; JoS (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The report describes the design of the bridge girder with calculation of cross-section properties. There are two types of cross section along the bridge. Type 1 is used in the cable stayed bridge and in the lower part of ...
  • K12 - Design of mooring and anchoring 

   Statens vegvesen; KWA/HSA TBO (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The current report summarizes the mooring system design proposed for the recommended Bjørnafjorden floating bridge concept K12. The concept is generally the same as proposed during the concept evaluation and can easily be ...
  • K12 - Ship impact, Global assessment 

   Statens vegvesen; EivBj (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The global response of the bridge due to ship impact has been studied in this report. The main focus is impacts between ship deckhouse and girder and between ship bulb and pontoon. Girder impacts all along the bridge ...
  • K12 - Ship impact, Pontoons and columns 

   Statens vegvesen; TNNgu (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The case of a ship impact on the K12 – end-anchored floating bridge with mooring system over Bjørnafjorden, is studied. The report seeks to clarify how the structure responds to ship impact locally on pontoons and columns ...
  • K12 - Structural response analyses 

   Statens vegvesen; VBK (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   In this reports a description of the applied loads are presented along with the limit states and requirement that have been applied in design. The limit state response is also presented together with the calculated ...
  • K12 – Marine geotechnical design 

   Statens vegvesen; JOM/KNHBE/JOH (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report describes the geotechnical design for the recommended bridge concept K12. The K12 concept is an end-anchored floating bridge with mooring system for increased robustness and redundancy. There is a pylon support ...
  • K12 – Ship impact, Bridge girder 

   Statens vegvesen; TNNgu (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The case of a ship impact on the K12 – end-anchored floating bridge with mooring system over Bjørnafjorden, is studied. The report seeks to clarify how the structure responds to ship impact locally on the bridge girder ...
  • K12 – Summary report 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   This report gives a summary of the K12 floating bridge concept developed.
  • Kartlegging av svakhetssoner i berg med 2D resistivitetsmålinger: Veiledning 

   Norges geologiske undersøkelse (Statens vegvesens rapporter;305, Report, 2018-02-28)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens vegvesen har et samarbeidsprosjekt med tema «forundersøkelser for tunneler». Denne rapporten omhandler kartlegging med 2D resistivitetsmålinger, med veiledende informasjon ...
  • Kartlegging av trerekker og alléer i Region midt: Kontraktsområde 1501, 1503, 1504 

   Vereide, Linnea (Statens Vegvesens rapporter;602, Report, 2017-08-08)
   Denne rapporten er ment å gi en oversikt over hvor i utvalgte kontraktsområder i Møre og Romsdal en finner trerekker og alléer langs europa, riks- og fylkesvegene, samt gi et innblikk i hvilken tilstand de er i.
  • KFA rejuvenatorprosjekt 

   Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;734, Report, 2021-09)
   Rejuvenatorer er produkter som kan myke opp aldret bitumen og gjenopprette egenskapene til nytt bitumen. Bruk av rejuvenatorer gjør det mulig å øke gjenbruksprosenten til verksprodusert asfaltmasse. Fem utvalgte rejuvenatorer ...
  • Kjemisk karakterisering av sediment fra Vassum sedimenteringsbasseng 

   Meland, Sondre (Statens vegvesens rapporter;94, Report, 2012-03)
   I forbindelse med tømming av sediment fra Vassum sedimenteringsbasseng ble det gjennomført en kjemisk karakterisering. Det ble totalt fjernet 235 m3 med sediment. De kjemiske analysene viste at sedimentet var til dels ...
  • Klebing mellom asfaltlag: Feltmåling av mengde klebeemulasjon påført og laboratorietesting av skjærbindingsstyrke 

   Hovin, Wenche; Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;627, Report, 2016-06)
   Det oppstår ofte skader som følge av dårlig heft mellom asfaltlagene på det norske vegnettet. Glidning, avflaking, tidlig krakelering og slaghull er skader som ofte kan komme som følge av dårlig heft. Som en av aktivitetene ...
  • Klima og transport : sluttrapport for FoU prosjektet 

   Petkovic, Gordana; Statens vegvesen; Med bidrag fra prosjektgruppen (Statens vegvesens rapporter;210, Report, 2013-05)
   Dette er sluttrapporten for FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet har vært å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av ...
  • Klima- og miljøeffekter ved vinterdrift av veg: Utredning av effekter og potensial for reduksjon av utslipp ved vinterdrift av veger 

   I. Hov, Helene; O. Schjoldager, Nora (Statens vegvesens rapporter;660, Report, 2020-02-24)
   Denne utredningen er utført ved litteratursøk og informasjonsinnhenting fra flere større entreprenører som har erfaring med driftskontrakter i Norge. Utredningen har undersøkt hvilken miljøpåvirkning aktiviteter innen ...
  • Klimakutt i Statens vegvesen : kartlegging av potensial - forslag til tiltak - sammendragsrapport 

   Foslie i samarbeid med arbeidsgruppe, Ellen M. (Statens vegvesens rapporter;282, Report, 2014-01)
   Rapporten er en oppsummering av kartleggingen som er gjennomført av regionene og Vegdirektoratet som ledd i prosjektet KLIMAKUTT. Formålet har vært å finne ut hvor og hvordan SVV kan øke innsatsen med å redusere utslipp ...
  • Kloridbestandighet av 1980-tallets offshorebetong 

   Rodum, Eva; Danner, Tobias (Statens vegvesens rapporter;504, Report, 2019-12)
   I perioden 1983-1988 produserte Norwegian Contractors i Hinnavågen store prøveelementer (betongsøyler) med offshore-betong for utplassering ved DNV GLs marine feltstasjon i Bergen. Søylene ble produsert i henhold til ...