Now showing items 268-287 of 489

  • Magnetkis i betongtilslag : Effekt på betongs bestandighet 

   Danielsen, Svein Willy; Hagelia, Per; Wigum, Børge Johannes; De Weerdt, Klaartje; Aasly, Kurt; Lindgård, Jan; Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;463, Report, 2019-11)
   Sulfidmineraler og spesielt magnetkis kan bidra til nedbrytning av betong. Det har siden 1950-tallet vært rapportert om skader i en rekke land. Gjennomgang av historiske data fra ulike norske forekomster har vist at ca. ...
  • Måling av gjennomkjøringstrafikk med Autopass Reisetider 

   Johansen, Finn Tore; Sturød, Are; Eriksen, Tor (Statens vegvesens rapporter;638, Report, 2020-05)
   Rapporten beskriver hvordan enkeltpasseringer ra reisetidssystemet i Statens vegvesen kan benyttes til å anslå mengden gjennomkjøringstrafikk ellom to punkter.
  • Måling av homogenitet på asfaltdekker: Bruk av laserskanner 

   Espe (ViaTech as), Erik (Statens vegvesens rapporter;600, Report, 2016-05-23)
   En viktig del av arbeidet i Varige veger har gått på å bedre utførelse og kontroll av asfaltdekker. Tidligere har vi ikke hatt en objektiv målemetode for å bestemme homogeniteten av ferdig utlagte asfaltdekker og hittil ...
  • Måling av NO, NO2, PM2,5 og PM10 i vegtunnelar: Alternative tiltak mot svevestøv i Rogfast 

   Lotsberg, Gunnar (Statens vegvesens rapporter;390, Report, 2016-11-27)
   Formålet med denne rapporten er å gje eit sikkert grunnlag for planlegging av ventilasjonsanlegg i lange tunnelar. Målingar i fleire tunnelar i 2016 viser at konsentrasjonen av NO2 har endra seg lite dei ti siste åra. Dei ...
  • Measurement of plastic limit of cohesive soils : R&D Project Status Report 

   Haile Tefera, Tewodros (Statens vegvesens rapport;208, Report, 2013-03)
   Statens vegvesen har initiert i 2011/12 et FoU-prosjekt som handler om måling av plastisitetsgrense wP for finkornet jord. Denne rapporten oppsummerer arbeidet som er utført hittil, og rapporterer resultater av arbeidet ...
  • Mengderapport vinteren 2020/2021 

   Isaksen, Torstein (Statens vegvesens rapporter;738, Report, 2021-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2011/2012 

   Strøm, Oddbjørn (Statens vegvesens rapporter;151, Report, 2012-08-15)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2004 til 2012. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2012/2013 : oppdatert oktober 2013 

   Vatne, Mats Erik; Sivertsen, Åge (Statens vegvesens rapporter;240, Report, 2013-10-02)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2004 til 2013. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2013/2014 

   Sivertsen, Åge; Ofstad Skolmli, Ida (Statens vegvesens rapporter;321, Report, 2014-09-16)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2010 til 2014. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2014/2015 

   Sivertsen, Åge; Rønning Skoglund, Marit; Eggan, Mari (Statens vegvesens rapporter;406, Report, 2015-08-18)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2010 til 2015. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2015/2016 

   Sivertsen, Åge; Rønning Skoglund, Marit; Jensen, Morten (Statens vegvesens rapporter;419, Report, 2016-09-15)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2010 til 2016. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2016/2017 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;529, Report, 2017-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra sesongen 2012/2013 til sesongen 2016/2017. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og ...
  • Mengderapportering vinteren 2017/2018 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;100, Report, 2018-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over resursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av den historiske utviklingen av mengder i forhold i noen værparametere. Rapporten inneholder tall for salting, ...
  • Mengderapportering vinteren 2017/2018 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;100, Report, 2018-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av den historiske utviklingen av mengder i forhold i noen værparametere. Rapporten inneholder tall for salting, ...
  • Mengderapportering vinteren 2018/2019 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;362, Report, 2019-10)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. For å se utviklingen fra år til år viser rapporten noen historiske hovedtall. Detaljer per kontrakt er basert på de vegkategorier som ...
  • Miljøgate 2014 - en statusrapport 

   Bølviken, Trine (Statens vegvesens rapporter;346, Report, 2014-12-12)
   En innsamling og sammenlikning av erfaringer om miljøgater har ikke blitt publisert siden Vegdirektoratets rapport «Fra riksveg til gate – erfaringer fra 16 miljøgater» i 2003. Denne rapporten bygger videre på 2003-rapporten, ...
  • Miljøkartlegging av produkter for overflatebehandling av betong i tunnel- og brukonstruksjoner og produkter for berginjeksjon 

   Wester Plesser, Thale Sofie; Engelsen, Christian John (Statens vegvesens rapporter;462, Report, 2015-12)
   SINTEF Byggforsk har på oppdrag fra Statens vegvesen gjennomført miljøkartlegging av vanlige produkter for overflatebehandling av tunneler og bruer og av berginjeksjonsprodukter. Produktene er tilgjengelige på markedet i ...
  • Min sykkel er lastet med: En rapport om lastesykler og bylogistikk 

   Nordbye Rundberget, Annika; Storsul, Eirill; Wilhelmsen, Frode; Osnes, Sondre (Statens vegvesens rapporter;645, Report, 2016-09-02)
   En lastesykkel er en sykkel som kan frakte varer av ulik størrelse og vekt. Lastesykkelen kan erstatte bruken av varebilen i en logistikkvirksomhet, den kan erstatte privatbilen, den kan brukes som transportmiddel, ...
  • Modellert påvirkning av vegsalt i Padderudvann 

   Tjomsland, Torulv; Selvik, John Rune; Faafeng, Bjørn (Statens vegvesens rapporter;90, Report, 2012-02)
   Målet med prosjektet var å teste i hvilken grad veisaltpåvirkning av en innsjø kunne simuleres ved en matematisk modell. Padderudvann har et overflateareal er 0,135 km2 . Største dyp er 21 meter. E18 går langs nordsiden ...
  • Morgendagens klimarisiko og kost-nyttevurderingar 

   Selseng, Torbjørn; Handberg, Øyvind N. (Statens vegvesens rapporter;634, Report, 2020-01)
   Rapporten er utarbeidd av Vestlandsforskning og Menon Economics, på oppdrag frå Statens vegvesen. Målet er å teste verktøy for risiko- og sårbarheits-analyse og kost/nyttevurderingar, utvikla i FoU prosjekt gjennomført i ...