Samlingen inneholder rapportserien Statens vegvesens rapporter. Samlingen inneholder både gyldige og utgåtte rapporter. Rapportserien finnes også på Statens vegvesens nettsider: Statens vegvesens rapporter

Recent Submissions

 • Laboratorieprøving av betonger (Fase I og II) 

  Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;495, Report, 2021-09)
  Statens vegvesen etablerte i 2017 en ny felt stasjon for langtids felteksponering av betong i marint miljø, i Austefjorden utenfor Bergen. I 2018 og 2019 ble det utplassert til sammen 19 elementer fra totalt 8 betongresepter. ...
 • KFA rejuvenatorprosjekt 

  Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;734, Report, 2021-09)
  Rejuvenatorer er produkter som kan myke opp aldret bitumen og gjenopprette egenskapene til nytt bitumen. Bruk av rejuvenatorer gjør det mulig å øke gjenbruksprosenten til verksprodusert asfaltmasse. Fem utvalgte rejuvenatorer ...
 • Seismiske målemetoder 

  Rønning, Jan Steinar (Statens vegvesens rapporter;733, Report, 2021-09)
  Dette dokumentet, utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse, gir veiledende informasjon om utførelse av seismiske målinger for kartlegging og karakterisering av svakhetssoner i berg samt kartlegging og karakterisering ...
 • Bruk av offeranoder ved betongrehabilitering 

  Ahlstrõm, Johan; Sederholm, Bror (Statens vegvesens rapporter;721, Report, 2021-03)
  Statens Vegvesen, Vegdirektoratet tildelte i 2020 RISE KIMAB i oppdrag å utføre et litteraturstudie i bruk av katodisk beskyttelse med offeranoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Bakgrunnen for oppdraget er at ved ...
 • Laser measurement of pavement condition on E8 Borealis 

  Østen, Trond (Statens vegvesens rapporter;712, Report, 2021-05)
  In 2019, the Directorate of Public Roads in the Norwegian Public Roads Administration (NPRA) aimed to compare various equipment’s for measuring pavement condition and get documentation of the different systems. In addition, ...
 • Deteksjon av snøskred ved hjelp av infralyd [717] 

  Humstad, Tore; Venås, Martin; Velsand, Paul; Langeland, Stian (Statens vegvesens rapporter;717, Report, 2021-03)
  Statens vegvesen har i perioden 2014 –2020 brukt infralydteknologi til deteksjon av snøskred langs fire veger i Norge. Metoden går ut på å registrere lavfrekvente lydkilder som dannes i snøskred og deretter automatisk ...
 • Vegoppmerking - Forsøk med plan nedfresing av midtlinje i asfaltdekker 

  Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;713, Report, 2021-03)
 • Kommunikasjonsteknologi i vegtransportsektoren 

  Eskedal, Thor Gunnar; Aakre, Erlend Hoksrud; Levin, Tomas; Johansen, Finn Tore (Statens vegvesens rapporter;719, Report, 2021-02)
  Rapporten gir en bakgrunn innen både trådbaserte og trådløse teknologier med fokus på utfordringer som vil møte veiforvalterne i fremtiden. Dette berører aspekter som kommunikasjonskapasitet, kvalitet, sikkerhet og dekning ...
 • Etterspente betongbruer Inspeksjonsmanual 

  DEKRA Industrial; Karlsson, A.; Bostrõm, E.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;718, Report, 2021-03)
  Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbruer. Ulike ikke-destruktive teknikker (NDT) ble studert i detalj for vurdering ...
 • Tetting av lekkende borhull med injeksjonsmasse 

  Gundersen, Elisabeth; Haugen, Eigil (Statens vegvesens rapporter;704, Report, 2021-02)
  Statens vegvesen utfører store mengdergeotekniske undersøkelser hvert år. Av og til gir totalsonderinger artesisk lekkasje. Mindre lekkasjer tettes ofte nokså greit med bentonittstaver og staur, men noen lekkasjer, spesielt ...
 • Rusttrege stål. Korrosjonshastighet i ulike miljøer 

  Knudsen, Ole Øystein (Report, 2020-02)
  Rusttrege stål er konstruksjonsstål som er tilsatt små mengder kobber og krom for å utvikle et stabilt, tett og beskyttende sjikt av rust. Fordelen med slike stål er at de kan gi en levetid på 100 år uten overflatebehandling. ...
 • Utredning av metoder for inspeksjon av etterspent armering i betongbruer 

  Karlsson, A.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;699, Report, 2021-01)
  Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbroer. Spennarmert betong er historisk ansett for å være pålitelig og effektiv ...
 • Funksjonskrav i N200 Vegbygging 

  Arntsen, Jørn I. (Statens vegvesens rapporter;697, Report, 2020-11)
  Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om funksjonskrav i N200 Vegbygging. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020 og hentet svar fra utvalgte byggherrer, entreprenører, rådgivere og representanter ...
 • Forprosjekt - Metodeutvikling for vurdering av bærekraft i mobilitetsprosjekter 

  Johansen, Ana K; Forsnes, Kristin R; Skuggevik, Elisabeth (Report, 2021-01)
  Dette forprosjektet beskriver en mindre kartlegging (se vedlegg) av hva som finnes innen bærekrafts evaluering i mobilitetsprosjekter. Rapporten skisserer og en fremdriftsplan for videre utvikling av metodikk for evaluering ...
 • GNSS-punktobservasjoner for etablering av fastmerker 

  Haakonsen, Trond Arve (Statens vegvesens rapporter;696, Report, 2020-11)
  Etter at Statens kartverk i 2019 justerte koordinater på stamnett- og landsnettpunkter for bedre samsvar med posisjonstjenester vil det være mulig å bruke en enklere metode, punktmålinger med sanntids-GNSS (RTK) ved ...
 • Vegkart for arbeid med standardisering av ITS : Et nasjonalt vegkart for deltagelse i internasjonal ITS standardisering og bruk av ITS standarder innen vegtransport i Norge 

  Eskedal mfl., Thor Gunnar (Statens vegvesens rapporter;698, Report, 2020-11-18)
  Dette dokumentet er utarbeidet som en hjelp til å forstå hvorfor det er behov for standardisering, hvilken nytte dette gir innen ITS-området og hvordan man skal arbeide med standardisering fremover i vegtransportsektoren. ...
 • Verdensarv & E 134; Rjukan - Notodden industriarv 

  Ingebrigtsen, Silje; Njøs Slinde, Ingeborg; Mahammed, Ismail (Statens vegvesens rapporter;526, Report, 2020-10-02)
  Rjukan og Notodden er det best bevarte eksempelet Norge har på den såkalte "andre industrielle revolusjonen". Fremstillingen av industriell gjødsel var et viktig bidrag ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Rjukan ...
 • Sykkelparkering 

  Herheim, Hege (Statens vegvesens rapporter;408, Report, 2020-10)
  Alle som sykler har behov for å parkere sykkelen før og etter en sykkeltur. En god sykkelparkering kjenne tegnes ved at den ligger i nærheten av reisemålet, er lett tilgjengelig og enkelt kan låses fast til et parkeringsstativ. ...
 • Ringanalyse for kulemølle 

  Ulvik, Arnhild (Statens vegvesens rapporter;692, Report, 2020-08-27)
  I 2017-2018 ble det utført ringanalyse for kulemølle med 12 deltakende laboratorier. I alt seks materialer med et spenn i kulemølleverdi fra 5 til 23 var med i undersøkelsen. Ringanalyser er et ledd i kvalitetssikringsarbeid ...
 • Universell utforming på holdeplasser : Mulighetsstudie av kartlegging fra ulike datakilder 

  Reitan Hogstad, Bjørnar; Nyeng Nome, Kristin (Statens vegvesens rapporter;687, Report, 2020)
  Statens vegvesen rapporterer status for universell utforming på holdeplasser og har behov for oversikt over egen infrastruktur. Flere aktører er interessert i effektiv kartlegging av status. Rapporten beskriver utforsking ...

View more