• Veger og drivsnø : veiledning [Håndbok V137] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V137, Book, 2014-06)
  Snø som transporteres med vinden, drivsnø, representerer et betydelig problem for driften av våre høyfjellsveger og andre veger som er lokalisert i åpne områder med beskjeden vegetasjon. Statens vegvesen har i 40 år arbeidet ...
 • Geoteknisk felthåndbok - råd og metodebeskrivelser : veiledning [Håndbok V222] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V222, Book, 2014-06)
  Foreliggende håndbok henvender seg i første rekke til personell som utfører grunnundersøkelser i felt for geologiske og geotekniske formål, og gir i tillegg til beskrivelse av utstyr og metoder også råd for kvalitetssikring ...
 • Beredskapsbruer - Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal : veiledning [Håndbok V460] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V460, Book, 2014-06)
  Håndbok V460 Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal, er en veiledning som beskriver Statens vegvesen sitt tunge reservebrumateriell som også kan bygges som jernbanebruer. Dette bruutstyret inngår i den Landsdekkende ...
 • Effekten av rejuvenator på aldret bitumen - Hvordan de kan brukes i gjenbruksasfalt 

  Aslam, Omaad; Yousef, Monir (Master thesis, 2019-05)
  Denne studien har fokusert på effekten av rejuvenator på resirkulert asfalt, og hvordan de kan brukes i returasfalt. Hovedproblemstillingen denne oppgaven tar for seg: - Analysere effekten av rejuvenator blandet i en ...
 • Beredskapsbruer - Elementoversikt, Type Mabey Universal : veiledning [Håndbok V461] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V461, Book, 2014-06)
  Håndbok V461 Elementoversikt, Type Mabey Universal, er en veileder som beskriver Statens vegvesen sitt tunge reservebrumateriell som også kan bygges som jernbanebruer. Dette bruutstyret inngår i den Landsdekkende bruberedskap ...

View more