Select a community to browse its collections.

 • Trafikksignalanlegg [Håndbok N303] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N303, Book, 2012)
  Vegdirektoratet har med hjemmel i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften) av 7. oktober 2005 nr. 1219 fastsatt nye tekniske bestemmelser og retningslinje ...
 • Vegoppmerking – Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming [Håndbok N302] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N302, Book, 2015)
  Vegoppmerking er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene i veg- og trafikksystemet. Det er derfor viktig at vegoppmerkingen utføres på en ensartet og konsekvent måte over hele ...
 • Bruforvaltning fylkesveg [Håndbok N401] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N401, Book, 2017)
  Vegnormalen håndbok N401 Bruforvaltning fylkesveg gjelder ved forvaltning av bærende konstruksjon (bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon) på fylkesveg. Den gjelder bl.a. inspeksjon, drift, vedlikehold og annen ...
 • Vegtunneler [Håndbok N500] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N500, Book, 2020)
  Håndbok N500 Vegtunneler gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Normalen gjelder for nye tunneler. I eksisterende tunneler skal håndbok N500 følges ved oppgradering av bergsikring, drenering, vann- og frostsikring, ...
 • Trafikkskilt – Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning [Håndbok N300] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N300, Book, 2015)
  Dette er del 5 av håndbok N300 Trafikkskilt (skiltnormalen). Denne delen av skiltnormalen inneholder bestemmelser om bruk av servicesymboler på service- og vegvisningsskilt, og bestemmelser om virksomhetsvisning med hvite ...

View more