Select a community to browse its collections.

 • Forslag til nye retningslinjer for rensing av veiavrenning og tunnelvaskevann 

  Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; Hertel-Aas, Turid (Journal article, 2016)
  FoU-programmet Nordic Road Water (NORWAT) har til hensikt å etablere en metodikk for når overflateavrenning fra veier og vaskevann fra tunnelrenhold skal renses. Veiavrenning og tunnelvaskevann inneholder en rekke stoffer ...
 • Indikatorer for bylogistikk 

  Eidhammer, Olav (TØI rapport;1815/2021, Report, 2021-01)
  Byer og bylogistikk står i dag overfor mange utfordringer. En av dem er kampen om knappe arealer til transport. Antall godsleveranser til bysentrum øker og med det antall vare- og lastebiler. Det er behov for tiltak som ...
 • Veileder i gjenbruk av asfalt 

  Høvik (Others, 2019-01-02)
  Denne veiledningen er utarbeidet av ’Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning’ (KFA). Veiteknisk Institutt har stått for utformingen. Veiledningen er ment å være et hjelpemiddel for alle som er involvert i gjenbruk av asfalt ...
 • Kontroll av asfaltarbeider - Asfaltsesongen 2015 

  Telle, Roar (Others, 2015-04-08)
  Denne veilederen er først og fremst ment å være et hjelpeverktøy for byggeledere og kontrollører hos Statens vegvesen. Veilederen kan benyttes ved opplæring av nye medarbeidere og som støtte for mer erfarne ansatte i etaten. ...
 • Varige veger - Prosjektplan versjon 2,0 

  Bakløkk, Leif (Plan or blueprint, 2011-09-26)
  De siste åra har det bygd seg opp et stadig sterkere behov for et faglig løft innenfor vegteknologiområdet i Norge. Vi ser både er et behov og potensial for å bedre kvaliteten og øke levetiden på asfaltdekkene. Både i ...

View more