Select a community to browse its collections.

 • Laboratorieprøving av betonger (Fase I og II) 

  Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;495, Report, 2021-09)
  Statens vegvesen etablerte i 2017 en ny felt stasjon for langtids felteksponering av betong i marint miljø, i Austefjorden utenfor Bergen. I 2018 og 2019 ble det utplassert til sammen 19 elementer fra totalt 8 betongresepter. ...
 • Varelevering i urbane områder 

  Norconsult AS (Norconsultrapport 5207600;, Report, 2021-07)
  Bylogistikk handler om forflytning av varer, utstyr, avfall og av personlige tjenesteytere til/fra og innenfor et byområde. Planleggernes oppgave er å utforme og regulere bymessige områder slik at bylogistikken og øvrige ...
 • KFA rejuvenatorprosjekt 

  Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;734, Report, 2021-09)
  Rejuvenatorer er produkter som kan myke opp aldret bitumen og gjenopprette egenskapene til nytt bitumen. Bruk av rejuvenatorer gjør det mulig å øke gjenbruksprosenten til verksprodusert asfaltmasse. Fem utvalgte rejuvenatorer ...
 • Seismiske målemetoder 

  Rønning, Jan Steinar (Statens vegvesens rapporter;733, Report, 2021-09)
  Dette dokumentet, utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse, gir veiledende informasjon om utførelse av seismiske målinger for kartlegging og karakterisering av svakhetssoner i berg samt kartlegging og karakterisering ...
 • Risikovurdering i vegtrafikken: [Hånbok V721] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V721, Book, 2014)
  Denne veilederen beskriver framgangsmåter for risikovurderinger på viktige områder av virksomheten vår.

View more