Select a community to browse its collections.

 • HMS ved arbeid i vegtunneler 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;, Book, 2012)
  Arbeid i trafikkerte vegtunneler kan være belastende fordi arbeidstakerne er utsatt for mange miljøfaktorer og belastninger samtidig. Dette gjør en samlet risikovurdering opp mot administrative normer og grenseverdier ...
 • Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2018 

  Ringen jr., Svein (Statens vegvesens rapporter;256, Report, 2019-06)
  1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2018, og viser utviklingstrekk ...
 • Syklistars hastigheit ved vinterforhold 

  Sandven, Øyvind (Master thesis, 2019-06)
  Det har dei siste åra vore eit aukande fokus på å få fleire til å velja sykkelen som transportmiddel. Særleg om vinteren har det lenge vore tradisjon å setja vekk sykkelen, ettersom vinteren medfører utfordringar som kulde, ...
 • Kartlegging av nye kjøretøy- eller maskinteknologier for vinterdrift av gang og sykkelveger 

  Karlsson, Hampus; Roche-Cersi, Isabelle; Rise, Torun (SINTEF rapport;2020:00525, Report, 2020-07)
  Det stilles stadig strengere krav til både reduksjon i klimagassutslipp og til standard på gang- og sykkelveger. Økt bruk av barvegsstandard medfører en hyppigere frekvens av ulike kjøretøy på gang- og sykkelveger, noe som ...
 • Risikovurdering av et av Statens Vegvesens fagsystem etter krav i personvernforordningen 

  Kurnosova, Elena (Master thesis, 2020-07)
  Det å gjennomføre en risikovurdering kan for mange virke komplisert og vanskelig. Mange har begrenset innsikt i hva som ligger i en risikovurdering og foretrekker å bruke eksterne ressurser. Datatilsynets årsrapport viser ...

View more