• Sprøytebetong med redusert karbonavtrykk : Felt- og laboratorieundersøkelse 

  Bjøntegaard, Øyvind (Statens vegvesens rapporter;391, Report, 2019-06)
  Rapporten er resultat av et FoU-samarbeid med Skanska Norge AS, EntreprenørserviceAS, Unicon og BASF. I felt ble det gjort fullskala sprøyting og produksjon av prøveplater, og for sistnevnte ble energiabsorpsjonskapasitet ...
 • Økologisk restaurering med fokus på planlegging, måloppnåelse og bruk av før- og etterundersøkelser. 

  Valsjø, Mia (Master thesis, 2019-05)
  Konvensjonen om Biologisk mangfold (CBD), som Norge er tilsluttet, har et delmål som innebærer restaurering av minst 15% av forringede økosystem. Restaurering av våtmark det viktigste tiltaket for å imøtekomme dette kravet. ...
 • Årsrapport 2018 

  Statens Vegvesen (Report, 2019-04)
  Årsrapport 2018 for Statens vegvesen. Innhold: 1. Leders beretninger 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3. Årets aktiviteter og resultater 4. Styring og kontroll i virksomheten 5. Vurdering av framtidsutsikter 6. ...
 • Vegrams: Premisser for planlegging, prosjektering, bygging og rehabilitering 

  Johansen, Johnny (Statens vegvesens rapporter;233, Report, 2019-05)
  Denne veilederen beskriver et verktøy, VegRAMS,som skal bidra til å tilfredsstille kravene i vegnormalene (N100 Veg- og gateutforming, N400 Bruprosjektering, N500Vegtunneler) om at det i planfasen skal tas hensyn til ...
 • Tegningsgrunnlag: [Håndbok R700] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R700, Book, 2014-06)
  Håndbok R700 Tegningsgrunnlag skal legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer for veger og gater. Første del av håndboken (Generell del) gir en kort omtale av formelle krav ved utarbeidelse av tekniske planer, ...

View more