Select a community to browse its collections.

 • Morgendagens klimarisiko og kost-nyttevurderingar 

  Selseng, Torbjørn; Handberg, Øyvind N. (Statens vegvesens rapporter;634, Report, 2020-01)
  Rapporten er utarbeidd av Vestlandsforskning og Menon Economics, på oppdrag frå Statens vegvesen. Målet er å teste verktøy for risiko- og sårbarheits-analyse og kost/nyttevurderingar, utvikla i FoU prosjekt gjennomført i ...
 • Etablering av feltstasjon for betong 

  Pedersen, Bård M; Hornbostel, Karla (Statens vegvesens rapporter;492, Report, 2020-02)
  Statens vegvesen, Vegdirektoratet etablerte i 2017 en ny feltstasjon for langtids felt-eksponering av betong i marint miljø. Feltstasjonen er lokalisert ved en ferjekai i Austefjorden utenfor Bergen. Feltstasjonen har blitt ...
 • Field station Sandnessjøen 

  Danner, Tobias; Revert, Andres Belda; Gelker, Mette Rica (Statens vegvesens rapporter;374, Report, 2020-03)
  Tre opprissede betongbjelker støpt med forskjellige bindemiddel-sammensetninger ble undersøkt etter 25 års marin eksponering ved feltstasjon Sandnessjøen. Betongbjelkene ble undersøkt med tanke på effekten av riss på ...
 • Kloridbestandighet av 1980-tallets offshorebetong 

  Rodum, Eva; Danner, Tobias (Statens vegvesens rapporter;504, Report, 2019-12)
  I perioden 1983-1988 produserte Norwegian Contractors i Hinnavågen store prøveelementer (betongsøyler) med offshore-betong for utplassering ved DNV GLs marine feltstasjon i Bergen. Søylene ble produsert i henhold til ...
 • Bildegjenkjenning i vurdering av skredfare 

  Smørgrav, Torbjørn; Susort, Eivind (Statens vegvesens rapporter;636, Report, 2020-02)
  I dette prosjektet har Statens vegvesen sammen med Geomonitor AS undersøkt muligheter for å bruke bildegjenkjenning i bilder fra skredutsatte områder til å detektere skred og vesentlige endringer i snødekket.

View more