Select a community to browse its collections.

 • Vegutformingsnormaler 

  Klemetsaune, Jon Arne (Report, 2021-06)
  Vegdirektoratets enhet for Myndighet og regelverk, avdeling for Vegutforming og seksjon for Veg og gate har stått for utarbeidelsen av denne rapporten. Arbeidet er gjennomført høsten 2020 og våren 2021 med hovedsakelig ...
 • Veg- og gateutforming [Håndbok N100] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N100, Book, 2019-05)
  Håndbok N100 Veg- og gateutforming beskriver standardkrav for utforming av veger og gater. Kravene gjelder for alle offentlige veger og gater.
 • Bruforvaltning fylkesveg [Håndbok N401] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;401, Book, 2017)
  Vegnormalen håndbok N401 Bruforvaltning fylkesveg gjelder ved forvaltning av bærende konstruksjon (bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon) på fylkesveg. Den gjelder bl.a. inspeksjon, drift, vedlikehold og annen ...
 • Trafikksignalanlegg [Håndbok N303] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;303, Book, 2012)
  Vegdirektoratet har med hjemmel i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften) av 7. oktober 2005 nr. 1219 fastsatt nye tekniske bestemmelser og retningslinje ...
 • Vegbygging [Håndbok N200] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;200, Book, 2018)
  Denne vegnormalen, N200 Vegbygging, er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter veglovens § 13. I tillegg presiseres det i denne vegnormalen i henhold til Veglovens § 12 at plan- og bygningsloven ...

View more