Select a community to browse its collections.

 • Skader på sykkel og elektrisk sparkesykkel i Oslo 

  Bjerkan, Anne Mette; Engebretsen, Arild; Torquato Steinbakk, Renata (Report, 2021-03)
  Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en registrering av alle skader som en følge av en sykkelulykke og en ulykke med elektrisk sparkesykkel i Oslo i 2019/2020. Registreringen av skader er gjennomført av Oslo ...
 • Måling av vegoverbygning, bæreevne og grøftedybder. 

  Aursand, Per Otto (Statens vegvesens rapporter;707, Report, 2021-02)
  I forbindelse med testprosjektet E8 Borealis i 2019 ønsket Statens vegvesen å sammenligne ulike utstyr for måling av dekketilstand og få dokumentasjon på forskjeller og fordeler/ulemper for de ulike systemer. I tillegg er ...
 • Smart mobilitet - veiledning og tiltak 

  ViaNova (Statens vegvesens rapporter;584, Report, 2021-02)
  Veilederen gir en innføring i smart mobilitet, i tillegg til støtte til planlegging og gjennomføring av tiltak og tjenester for smart mobilitet i norske byer.
 • Regnemodell for skredpunkt - revidert utgave 

  Bjordal, Heidi (Report, 2018-05)
  Rapporten gir en introduksjon til regnemodellen for skredutsatte punkt. Rapporten tar for seg selve regnemodellen og hvordan denne er innarbeidet i og beregnes i NVDB. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med oppdatering ...
 • Jobbsykling på vinterstid – En case-studie av arbeidstakere på Sluppen 

  Kjølseth, Jahn Ivar (Master thesis, 2020-06-23)
  Ifølge Nasjonal transportplan er det et mål at daglige reiser på korte avstander skal i mest mulig grad utføres ved hjelp av sykkel, gåing og kollektivtransport. Sykkel blir ofte trukket fram som et transportmiddel som har ...

View more