• Standardized messages in C-ITS - The CAN and DENM standards 

  Skjermo, Jo; Dahl, Erlend; Foss, Trond (Report, 2016-04)
  This memo summarizes the Cooperative Awareness Message (CAM) and Decentralized Environmental Notification Message (DENM) message format for C-ITS. CAM and DENM are standardized by ETSI in ETSI EN 302 637-2 (v.1.3.2 used ...
 • Cycling comfort on different winter road conditions 

  Kirstensen, Håvard Eggen (Bachelor thesis, 2019-06-06)
  This document is the result of the master’s thesis at the Department of Civil and Environmental Engineering at NTNUT and was written in cooperation with the Norwegian Public Roads Administration (NPRA).
 • Fart og trafikksikkerhet : nye modeller 

  Elvik, Rune (TØI rapport;1296/2014, Report, 2014-01)
  Tidligere utviklede modeller av sammenhengen mellom trafikkens gjennomsnittsfart og trafikksikkerhet er oppdatert. Det finnes to hovedmodeller: Potensmodellen og eksponentialmodellen. Begge kan benyttes. Studier av ...
 • Grunnkurs i håndtering av skred og flom : Kompendium 

  Humstad, Tore (Statens vegvesens rapporter;621, Report, 2020-01)
  Dette er et kompendium for kurs i håndtering av flom- og skredfare for veg i Statens vegvesen. Kurset samsvarer i stor grad med temaene i Vegvesenets beredskapsplaner for håndtering naturfarer. Disse omfatter oversikt over ...
 • Ulike trafikantgruppers samspill på Ring 2 i Oslo : Hvordan løsninger for sykkel, gående og kollektivtransport påvirker atferd 

  Lysø, Tonje; Schjetne Valheim, Solveig (Statens vegvesens rapporter;620, Report, 2019-12)
  Målet om at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange stiller krav om at det tilrettelegges for disse reisemåtene. Reisemåtene må være effektive, trygge og attraktive for at befolkningen skal velge ...

View more