Select a community to browse its collections.

 • Risikovurdering i vegtrafikken: [Hånbok V721] 

  Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V721, Book, 2014)
  Denne veilederen beskriver framgangsmåter for risikovurderinger på viktige områder av virksomheten vår.
 • Bruk av offeranoder ved betongrehabilitering 

  Ahlstrõm, Johan; Sederholm, Bror (Statens vegvesens rapporter;721, Report, 2021-03)
  Statens Vegvesen, Vegdirektoratet tildelte i 2020 RISE KIMAB i oppdrag å utføre et litteraturstudie i bruk av katodisk beskyttelse med offeranoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Bakgrunnen for oppdraget er at ved ...
 • Laser measurement of pavement condition on E8 Borealis 

  Østen, Trond (Statens vegvesens rapporter;712, Report, 2021-05)
  In 2019, the Directorate of Public Roads in the Norwegian Public Roads Administration (NPRA) aimed to compare various equipment’s for measuring pavement condition and get documentation of the different systems. In addition, ...
 • Vareleveringslommene i Thorvald Meyers gate 

  Elverum, Cecilia Taylor; Hårstad, Eline Leithaug; Skiaker, Sandra (Statens vegvesens rapporter;727, Report, 2021-08)
  Thorvald Meyers Gate i Oslo har nylig blitt pusset opp, med seks nye vareleveringslommer langs gatas østre fortau. Vareleveringslommene har lav (2 cm) kantsteinsvis mot for tau og kjørebane og avviker fra vegnormalen. ...
 • Kartlegging av tømmervogntogs totalvekt gjennom brukt av ATK-punkter 

  Solheim, Tor Andreas Blom (Master thesis, 2021-06)
  Denne masteroppgaven har forsøkt å benytte punkter for automatisk trafikkontroll (ATK) til å hente ut vektdata fra tømmervogntog. Informasjon om vekter som kjøretøy opererer med har verdi ved planlegging av veger, samt ...

View more