Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Tiltak for bærekraft i bruk av betong 

  Bathen, Lise; Helgestad, Stig Henning; Bjøntegaard, Øyvind; Rodum, Eva; Pedersen, Bård (Statens vegvesen rapporter;978, Report, 2024-05)
  Rapporten er et resultat fra innspill gitt i dialogmøter som seksjon Konstruksjonsteknikk har organisert med ulike bransjeaktører. Dagens betongbransje har endret seg betydelig siden året 1990 som opp til ganske nylig har ...
 • Varmgang i alunskifertipp 

  Hallingstad, Cecilie; Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per (Statens vegvesen rapporter;977, Report, 2024-05)
  I 2019 oppstod det varmgang i en massetipp bestående av såkalte blandmasser av alunskifer og andre «ikke forurensede» bergarter nær Kistefoss på Jevnaker. Massene bestod av berg tatt ut i skjæring i forbindelse med omlegging ...
 • Årsrapport 2019 

  Statens vegvesen (Report, 2020-04)
 • Årsrapport 2020 

  Statens vegvesen (Report, 2021-04)
 • Årsrapport 2022 

  Statens vegvesen (Report, 2023-04)
 • Årsrapport 2010 

  Statens vegvesen (Report, 2011-04)
 • ÅRSRAPPORT 2004 

  Statens vegvesen (Report, 2005-04)
 • ÅRSRAPPORT 2006 

  Statens vegvesen (Report, 2007-04)
 • Årsrapport 2016 

  Statens vegvesen (Report, 2017-04)
 • Årsrapport 2017 

  Statens vegvesen (Report, 2018-04)
 • ÅRSRAPPORT 2014 

  Statens vegvesen (Report, 2015-04)
 • Årsrapport 2015 

  Statens vegvesen (Report, 2016-04)
 • Årsrapport 2013 

  Statens vegvesen (Report, 2014-04)
 • ÅRSRAPPORT 2008 

  Statens vegvesen (Report, 2009-04)
 • ÅRSRAPPORT 2009 

  Statens vegvesen (Report, 2010-04)
 • Årsmelding 2005 

  Statens vegvesen (Report, 2006-04)
 • Årsrapport 2003 

  Statens vegvesen (Report, 2004-04)
 • Årsrapport 2012 

  Statens vegvesen (Report, 2013-04)
 • Årsrapport 2011 

  Statens vegvesen (Report, 2012-04)
 • Årsrapport 2018 

  Statens vegvesen (Report, 2019-04)

View more