Now showing items 1-20 of 3158

  • Tiltak for bærekraft i bruk av betong 

   Bathen, Lise; Helgestad, Stig Henning; Bjøntegaard, Øyvind; Rodum, Eva; Pedersen, Bård (Statens vegvesen rapporter;978, Report, 2024-05)
   Rapporten er et resultat fra innspill gitt i dialogmøter som seksjon Konstruksjonsteknikk har organisert med ulike bransjeaktører. Dagens betongbransje har endret seg betydelig siden året 1990 som opp til ganske nylig har ...
  • Varmgang i alunskifertipp 

   Hallingstad, Cecilie; Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per (Statens vegvesen rapporter;977, Report, 2024-05)
   I 2019 oppstod det varmgang i en massetipp bestående av såkalte blandmasser av alunskifer og andre «ikke forurensede» bergarter nær Kistefoss på Jevnaker. Massene bestod av berg tatt ut i skjæring i forbindelse med omlegging ...
  • Årsrapport 2019 

   Statens vegvesen (Report, 2020-04)
  • Årsrapport 2020 

   Statens vegvesen (Report, 2021-04)
  • Årsrapport 2022 

   Statens vegvesen (Report, 2023-04)
  • Årsrapport 2010 

   Statens vegvesen (Report, 2011-04)
  • ÅRSRAPPORT 2004 

   Statens vegvesen (Report, 2005-04)
  • ÅRSRAPPORT 2006 

   Statens vegvesen (Report, 2007-04)
  • Årsrapport 2016 

   Statens vegvesen (Report, 2017-04)
  • Årsrapport 2017 

   Statens vegvesen (Report, 2018-04)
  • ÅRSRAPPORT 2014 

   Statens vegvesen (Report, 2015-04)
  • Årsrapport 2015 

   Statens vegvesen (Report, 2016-04)
  • Årsrapport 2013 

   Statens vegvesen (Report, 2014-04)
  • ÅRSRAPPORT 2008 

   Statens vegvesen (Report, 2009-04)
  • ÅRSRAPPORT 2009 

   Statens vegvesen (Report, 2010-04)
  • Årsmelding 2005 

   Statens vegvesen (Report, 2006-04)
  • Årsrapport 2003 

   Statens vegvesen (Report, 2004-04)
  • Årsrapport 2012 

   Statens vegvesen (Report, 2013-04)
  • Årsrapport 2011 

   Statens vegvesen (Report, 2012-04)
  • Årsrapport 2018 

   Statens vegvesen (Report, 2019-04)