Collections in this community

Recent Submissions

 • Haandbog i Norsk Ret : administrativ Ret 

  Riddervold, H. Riddervold (Book, 1894)
  Den gjældende Lovgivning om Veivæsenet, der stammer fra 1851, er ved senere Love bleven saa væsentlig forandret og vedkommer foruden den offentlige Administration saamange private Interesser over det hele Land, at Haandbogens ...
 • Instruks for lensmænd (veitilsynsmænd), rodemestre og veivogtere i Kristians amt 

  Statens Vegvesen (Book, 1913)
  Innhold: A. Instruks for lensmænd ( veitilsynsmænd) B. Rodemestre c. Veivogtere D. Utdrag av veiloven - Normaler for veidække - Grøfter - Stikrender - Stenbeklædning og mure - Mastebroer, enkelte - Mastebroer, ...
 • På linje med Vegdirektoratet 

  Statens Vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1988)
  Dette er en brosjyre laget til nytilsatte i Vegdirektoratet med opplysninger om etaten.
 • Veivæsenet : fremstilling af Veivæsenets udvikling 

  Statens vegvesen (Book, 1886)
  Idet man nedenfor skal give en Fremstilling af den fremtidige Udvikling af Norges Veinet i Forbindelse men en Oversigt over Veivæsenets Arbeidsdrift i den nærmeste Fremtid, har man troet det hensiktsmæssigt at forudskikke ...
 • Instrux for Hedemarkens Amts Veivæsen : Afdeling II 

  Statens vegvesen (Working paper, 1897)
  Innhold: A. Instrux for Lensmænd B. Instrux for Rodemestere C. Instrux for Veivogtere : Normalinstrux D. Uddrag av Veiloven. Normaler: - Veidække - Grøfter, aabne og lukkede - Stikrender - Stenbeklædning og ...
 • Overingeniørmøtet 1920 

  Statens vegvesen (Report, 1920)
  Saker: l. a. Mellemteknikernes, elementærteknikernes, kontoristenes stilling. En mulig omordning av kontoristenes stilling. b. En ordning av opsynsmannsstillingene som helt parallelle med kontorbetjenter med et fra ...
 • Overingeniørmøtet 1947 

  Statens vegvesen (Report, 1947)
  Program for overingeniørmøtet: Onsdag: - Retningslinjene (normaler) for vår fremtidige veg- og brubygging. Innledes av avdelingsingeniør Saxegaard og overingeniør Ingebrigtsen. - Forsterkninger av våre bruer. Innledes ...