Recent Submissions

 • På linje med Vegdirektoratet 

  Statens Vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1988)
  Dette er en brosjyre laget til nytilsatte i Vegdirektoratet med opplysninger om etaten.
 • Veivæsenet : fremstilling af Veivæsenets udvikling 

  Statens vegvesen (Book, 1886)
  Idet man nedenfor skal give en Fremstilling af den fremtidige Udvikling af Norges Veinet i Forbindelse men en Oversigt over Veivæsenets Arbeidsdrift i den nærmeste Fremtid, har man troet det hensiktsmæssigt at forudskikke ...
 • Instrux for Hedemarkens Amts Veivæsen : Afdeling II 

  Statens vegvesen (Working paper, 1897)
  Innhold: A. Instrux for Lensmænd B. Instrux for Rodemestere C. Instrux for Veivogtere : Normalinstrux D. Uddrag av Veiloven. Normaler: - Veidække - Grøfter, aabne og lukkede - Stikrender - Stenbeklædning og ...
 • Overingeniørmøtet 1920 

  Statens vegvesen (Report, 1920)
  Saker: l. a. Mellemteknikernes, elementærteknikernes, kontoristenes stilling. En mulig omordning av kontoristenes stilling. b. En ordning av opsynsmannsstillingene som helt parallelle med kontorbetjenter med et fra ...
 • Overingeniørmøtet 1947 

  Statens vegvesen (Report, 1947)
  Program for overingeniørmøtet: Onsdag: - Retningslinjene (normaler) for vår fremtidige veg- og brubygging. Innledes av avdelingsingeniør Saxegaard og overingeniør Ingebrigtsen. - Forsterkninger av våre bruer. Innledes ...