Collections in this community

Recent Submissions

 • En laboratoriestudie av styrke og stivhet i kalksementstabilisert leire 

  Baustad, Pernille (Master thesis, 2022-06)
  I Norge er vanlig å benytte kalksementpeler for å stabilisere områder med bløt og/eller sensitiv leire. Ved innblanding av bindemidler som kalk, sement, CKD eller Multisem i leirer øker styrken og stivheten slik at grunnen ...
 • Hvordan lykkes bedre med å nå sykkelmålene? 

  Dalen, Øyvind; Erichsen, Katrine; Fossum, Magne; Hartmann, Anine (Report, 2024)
  Statens vegvesen har bestilt enutredning omhvorfor vi i Norge ikke har nådd de nasjonale sykkelmålene og hva som må til for at vi skal nå dem. For å finne ut av det har vi studert reisevaner i Norge og Norden og gjort en ...
 • Levetid for vegdekker Norge og Sverige 

  Johansen, Johnny M; Evensen, Ragnar; Holen, Åsmund (Report, 2023-12)
  VegDim er et FoUI-program i regi av Statens vegvesen (2018–2024) med mål om å utvikle og ta i bruk et digitalt dimensjoneringssystem for vegoverbygninger, ERAPave PP. I samband med utviklingen av ERAPave PP gjennomføres ...
 • Beregning av veitrafikkstøy 

  Dutilleux, Guillaume (Report, 2024-01)
  Generelt avhenger antallet lydbaner fra en kilde til en mottaker av værforhold. Med fokus på veitrafikkstøy er målet med denne studien å beregne antallet lydbaner under lydutbredelsen over en flat bakke, som funksjon av ...
 • Vegbygging over myr 

  Danielsen, Rune S.; Hannestad, Christian (Bachelor thesis, 2023-05)
  Det å skulle bygge ny veg over myr har blitt langt strengere etter vert som det er blitt økt kunnskap rundt miljø og klimakonsekvenser. En bør så langt det er mulig forsøke å unngå myr i vegprosjekter, men om det ikke lar ...
 • Probability-based assessment of the Stavå bridge 

  Ryvoll, Nikolai Øwre (Master thesis, 2020-01)
  This master thesis is about the decision-making process regarding the Stavå bridge. The main aim of the thesis is to find out what to do with the Stavå bridge. Different aspects of the decision-making process are considered. ...
 • Modelling post-tensioned structures with DIANA FEM software 

  Pinto, Gianclaudio; Cantero, Daniel (Report, 2022-05)
  This report aims at providing additional information and insights for the numerical analysis of damaged post-tensioned concrete in a finite element analysis framework. The study focuses on modelling the behaviour of ...
 • Numerical investigations of damaged post-tension systems and their structural effect on bridges 

  Cantero, Daniel; Terje Kanstad (Report, 2022-05)
  This study provides additional knowledge about the structural consequences of damaged PT systems, with particular focus on the presence of voids in the duct. The work consists of two distinct parts. The first part is a ...
 • Evaluation of Externally Reinforced Bridge Exposed to Alkali-Silica Reactions 

  Sande, Sigrid Freihow; Christensen, Elise Sophie (Master thesis, 2020-06)
  This master thesis a thorough condition assessment of Elgeseter Bridge has been performed focusing on the effect external reinforcement has on ASR exposed concrete. Elgeseter bridge is a 200 m long beam bridge placed in ...
 • Beregninger på eksisterende hengebru med betydelig skadeomfang (2020) 

  Bratten, Torbjørn Høstfet; Iversen, Rune Fauske (Master thesis, 2020-06)
  Denne masteroppgaven omhandler vurderinger av hvordan ASR-skader, som er observert på Tjeldsundbrua, påvirker bruas nåværende tilstand og kapasitet. Beregningene i bruddgrensetilstand vektlegger virkningene av ASR på brutårn ...
 • Kapasitetskontroll og evaluering av Tromsøbrua 

  Aanda, Thomas; Skarstein, Rasmus Egdetveit; Vangen, Hogne Andreas (Master thesis, 2022-05)
  Alkali-silika reaksjoner er et problem for mange eldre betongkonstruksjo ner. Tromsøbrua som ble bygd fra 1958 til 1960 er ikke et unntak. Denne masteroppgaven omhandler kapasitetskontroll av Tromsøbrua, både med og uten ...
 • Assessment of Elgeseter Bridge Suffering from Alkali-Silica Reactions 

  Furdal, Håvard Omvik; Vevang, Jørgen Røkkum (Master thesis, 2021-06)
  This master’s thesis is a condition assessment of the plates in Elgeseter Bridge, focusing on the effects of alkali-silica reactions (ASR). Elgeseter Bridge is a 200 m long bridge with 9 spans and non-tensioned reinforcement. ...
 • Corrosion induced failures of post-tensioned bridges 

  Menga, Antonia; Kanstad, Terje; Cantero, Daniel (Report, 2022-05)
  The present report includes the results obtained from a literature survey about corrosion-induced failures of post-tensioned bridges and a few other cases of prestressed structures. The structures have been briefly described ...
 • Modellering av etteroppspente betongbruer med korrosjonsskadet spennarmering 

  Kvale, Håvard Rodahl; Opheim, Trond Jørgen (Master thesis, 2019-06)
  Etteroppspente spennarmeringssystemer gjør det mulig å bygge lange og slanke brukonstruksjoner. Etter at spennkablene er spent opp og føringsrørene fylt igjen, er det derimot vanskelig å inspisere tilstanden til spennkablene ...
 • Post-tension concrete beam modelling and analysis in DIANA via Python 

  Musach, Martí Torrijos (Bachelor thesis, 2020-06)
  Post-tensioned systems are becoming more popular over time. They permit building long span and slender bridges by compressing the concrete to the point that the effect of the external loads is nearly counteracted. Studying ...
 • Behavior of Post-Tensioned concrete box girder with multiple damaged tendons A Case Study of the Sykkylvsbrua 

  Czesak, Jedrzej Jozef (Master thesis, 2022-01)
  The main purpose of this master thesis was to investigate the damages in simply supported box girder bridges. The was carried out by performing non-linear analysis in the Finite element analysis program DIANA FEA 10.5 The ...
 • Kapasitetskontroll og analyse av etteroppspent bru med redusert spennarmering 

  Ukvitne, Erlend; Vangdal, Håkon (Master thesis, 2021-10)
  Kollstraumen bru er ei verna spennarmert bogebru bygd i 1971. Brua er unik med sitt avanserte bæresystem i form av to underliggjande bogar som er bygd opp av etteroppspente kablar. Den karakteristiske oppbygginga av systemet ...
 • Effects of chloride, sulfate and pH on the corrosion of tensile wires in grouted tendon ducts in Herøysundet bridge 

  Myhre, Bettina Horn (Master thesis, 2022-06)
  The corrosion of steel reinforcement in concrete structures has proven to create problems for a long time, which is why much research have been devoted to discovering the cause. Numerous studies have focused on determining ...
 • Long-term performence of cathodic protection (CP) of marine bridge, inspection of Sortlandsbrua 27 years after CP installation. 

  Bruaas, Tarjei Karlsen (Master thesis, 2019-05)
  Concrete structures placed in or next to the sea are constantly bombarded with chlorides, either directly from the seawater or by airborne chlorides. This can cause ingression of chlorides on to the surface of the ...
 • Assessment of an existing bridge suffering from Alkali-Silica reaction 

  Myklebust, Eirik Olov (Master thesis, 2018-06)
  The first parts of the thesis contain a general literature review about damage mechanisms in concrete and how they affect the structural behavior, extended with a more in-depth review of damage due to alkali-silica reactions ...

View more