• Klimapåvirkning av vegbyggingsmaterialer State of the art studie 

   Lerfald, Bjørn Ove; Hoff, Inge (TØI rapport;2519, Report, 2007-12-01)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Vurdering av EDB-system for beregning av nedbrytning av veg 

   Evensen, Ragnar; ViaNova Plan; Trafikk AS (TØI rapport;2520, Report, 2007-12-15)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for Planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Status og problemstillinger for grusvegnettet ved endret klima 

   Aursand, Per Otto; Horvli, Ivar; Aurstad, Joralf (TØI rapport;2542, Report, 2008-11-01)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for Planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Modellforsøk med flomskred mot bruer : Virkning av bruåpning og ledevoller 

   Heller, Priska; Jenssen, Lars; Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU (TØI rapport;2582, Report, 2009-08-21)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Erosjonsskader ved Middøla bru: årsak og tiltak 

   Jenssen, Lars; Holmqvist, Erik; Reistad, Kari Svelle (TØI rapport;2560, Report, 2009-11-20)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for prosjektering, bygging og drifting av veg som svar ...
  • Pilotprosjekt på stikkrenner E136 Dombås-Ålesund 

   Flesjø, Kristine; Hestangen, Hilde; Nguyen, Thanh Ngan (Teknologirapport;2566, Research report, 2010-01-28)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet Klima og transport, etatsprosjekt 2007-2010. Det utførte arbeidet inngår i delprosjekt 3 Flom og erosjonssikring. Delprosjektet gjennomgår prosjekterings- og ...
  • Utvikling og uttesting av skredrisikomodell for vegnettet i Norge 

   Bjordal, Heidi; Nilsen, Martin Weme (Teknologirapport;2586, Research report, 2010-03-17)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Rensing av overvann fra vei i fremtidens klima, 2071 - 2100 

   Åstebøl, Svein Ole; Hvitved-Jacobsen, Thorkild; Vollertsen, Jes; Flesjø, Kristine (Teknologirapport;2573, Research report, 2010-03-17)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Klimaets påvirkning på tilstandsutvikling for vegdekker - E136 

   Evensen, Ragnar; ViaNova Plan; Trafikk AS (TØI rapport;2599, Report, 2010-06-08)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • RV 362 Bitu bru, Vinje kommune Telemark, Pilotprosjekt erosjonssikring 

   Høydal, Øyvind Armand (Teknologirapport;2609, Research report, 2010-06-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Risikovurdering av steinsprangfare på Oppdølsstranda : Samling av bakgrunnsmateriale 

   Bjordal, Heidi (TØI rapport;2600, Report, 2010-06-30)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Databehov ved trinnvis varsling av snøskredfare : Erfaringer fra regional og lokal varsling i Møre og Romsdal mars 2010 

   Humstad, Tore (VD rapport;19, Report, 2010-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet ...
  • Samordning av værdata : Hvordan oppnå bedre utnyttelse av data fra statens værstasjoner? 

   Humstad, Tore; Mikalsen, Stine; Kosberg, Solveig; Orset, Knut Inge (VD rapport;21, Report, 2010-12)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Adaptation to Climate Change – Task Group under CEDR 

   Petkovic, Gordana; Thordarson, Skuli (Report, 2011)
   Conference of European Road Directors, CEDR, initiated work on studying the effects of climate change on roads. The work belongs to Strategic Plan 2 (2009-2013), Thematic Domain Operation and is organised as twin tasks ...
  • Klima og transport : Ny prioriteringsmodell for rassikringsplanene 

   Aronsen, Viggo (VD rapport;4, Report, 2011-01)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Klima og transport : Kapasitetsberegninger av stikkrenner - E136 Dombås - Ålesund 

   Arntzen, Espen; Andersen, Egil (VD rapprot;18, Report, 2011-04)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • NVDB som grunnlag for klimatilpasning : Vurdering av datamodeller og data 

   Jetlund, Knut (VD rapport;20, Report, 2011-04)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Klima og transport - Pilotprosjekt på stikkrenner : Casestudie på Bulken, Sagelva og Neveråa 

   Flesjø, Kristine (VD rapport;17, Report, 2011-04)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Miljøeffekt av endret klima : Oversikt over mulige problemstillinger 

   Nordal, Ola (VD rapport;30, Report, 2011-05)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser av bruer mht værrelaterte hendelser 

   Gussiås, Arne; Hagen, Hans Olav (VD rapport;23, Report, 2011-05)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...