Prosjektet ble startet for å vurdere mulige effekter av klimaendringer på vegnettet og anbefale tilpasningstiltak. Klimautfordringene for veg- og banenett er ofte de samme. Det var derfor naturlig å ha Jernbaneverket som nærmeste samarbeidspartner.

Recent Submissions

 • Adaptation to Climate Change 

  Jeekel, Hans (Report, 2012-01)
  The climate in Europe will change during the twenty-first century. Model predictions indicate that the mean annual temperature will rise by between 1 and 5.5°C. While annual precipitation is likely to increase in the north ...
 • Adaptation to Climate Change – Task Group under CEDR 

  Petkovic, Gordana; Thordarson, Skuli (Report, 2011)
  Conference of European Road Directors, CEDR, initiated work on studying the effects of climate change on roads. The work belongs to Strategic Plan 2 (2009-2013), Thematic Domain Operation and is organised as twin tasks ...
 • Risikovurdering av steinsprangfare på Oppdølsstranda : Samling av bakgrunnsmateriale 

  Bjordal, Heidi (TØI rapport;2600, Report, 2010-06-30)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
 • Modellforsøk med flomskred mot bruer : Virkning av bruåpning og ledevoller 

  Heller, Priska; Jenssen, Lars; Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU (TØI rapport;2582, Report, 2009-08-21)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
 • Erosjonsskader ved Middøla bru: årsak og tiltak 

  Jenssen, Lars; Holmqvist, Erik; Reistad, Kari Svelle (TØI rapport;2560, Report, 2009-11-20)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for prosjektering, bygging og drifting av veg som svar ...
 • Klimapåvirkning av vegbyggingsmaterialer State of the art studie 

  Lerfald, Bjørn Ove; Hoff, Inge (TØI rapport;2519, Report, 2007-12-01)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
 • Klimaets påvirkning på tilstandsutvikling for vegdekker - E136 

  Evensen, Ragnar; ViaNova Plan; Trafikk AS (TØI rapport;2599, Report, 2010-06-08)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
 • Vurdering av EDB-system for beregning av nedbrytning av veg 

  Evensen, Ragnar; ViaNova Plan; Trafikk AS (TØI rapport;2520, Report, 2007-12-15)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for Planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
 • Status og problemstillinger for grusvegnettet ved endret klima 

  Aursand, Per Otto; Horvli, Ivar; Aurstad, Joralf (TØI rapport;2542, Report, 2008-11-01)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for Planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
 • Kostnader av klimaendringer : behov for tilpasning og foreslåtte tiltak 

  Evensen, R.; Holen, Å.; Mahle, A.; ViaNova; Østmoen, T.; Aas-Jakobsen, Dr.Ing A. (Statens vegvesens rapporter;213, Report, 2013-04)
  Rapporten diskuterer kostnadene ved en del av klimatilpasningstiltak forslått i Statens vegvesens FoU prosjekt ‘Klima og transport’. Arbeidet er begrenset til forslag som innebærer helt konkrete tiltak og medfører kostnader. ...
 • Klima og transport : sluttrapport for FoU prosjektet 

  Petkovic, Gordana; Statens vegvesen; Med bidrag fra prosjektgruppen (Statens vegvesens rapporter;210, Report, 2013-05)
  Dette er sluttrapporten for FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet har vært å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av ...
 • Veger og drivsnø : veiledning [Håndbok V137] 

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V137, Book, 2014-06)
  Snø som transporteres med vinden, drivsnø, representerer et betydelig problem for driften av våre høyfjellsveger og andre veger som er lokalisert i åpne områder med beskjeden vegetasjon. Statens vegvesen har i 40 år arbeidet ...
 • Flomrisiko og konsekvensanalyse : Pilotprosjekt E18 ved Hoffsbekken 

  Nie, Linmei (VD rapport;55, Report, 2011-12)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoUprosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
 • Regional skredvarsling : Resultater fra testvarsling i RomsdalenTrollheimen (2010-2011) 

  Orset, Knut Inge; Kosberg, Solveig; Humstad, Tore (VD rapport;56, Report, 2011-11)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007- 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av ...
 • Tilstandsutvikling på vegnettet : Virkninger av endret klima på sporutvikling på veger med bituminøst dekke 

  Evensen, Ragnar; Mahle, Anette; Saltnes, Tor Erik (VD rapport;26, Report, 2011-09)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU‐prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007‐2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
 • Miljøeffekt av endret klima : Oversikt over mulige problemstillinger 

  Nordal, Ola (VD rapport;30, Report, 2011-05)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
 • Drenering, fordrøyning og vanngjennomløp : Grunnlag for veileder 

  Frydenlund, Tor Erik; Flesjø, Kristine (VD rapport;49, Report, 2011-12)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoUprosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
 • Beredskapsplan for driftskontraktene : Forslag til plan for uvær og naturfarer 

  Kosberg, Solveig; Humstad, Tore (VD rapport;28, Report, 2011-11)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”. Hensikten med prosjektet er å utrede effekten av klimaendringer på vegnettet og foreslå tilpasningstiltak. Denne rapporten bygger på ...
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser av vegoverbygning mht værrelaterte hendelser 

  Horvli, Ivar (VD rapport;25, Report, 2011-05)
  Rapporten inngår i ein serie rapportar frå FoU-prosjektet ‘Klima og transport’, etatsprosjekt 2007 – 2010. Hensikten med prosjektet er å gje betre rutinar og regelverk for prosjektering, bygging og drifting av veg tilpassa ...
 • ROS -analyser med hensyn til værrelaterte hendelser : Prosessveileder 

  Gussiås, Arne (VD rapport;29, Report, 2011-11)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...

View more