Now showing items 379-398 of 421

  • Vegbygging : normal [Håndbok N200] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N200, Book, 2014)
   Normalene for vegbygging danner grunnlaget for alle som planlegger, dimensjonerer og bygger veger. Det er også et hensiktsmessig ledelsesverktøy for å ta standpunkt til sentrale bestemmelser for funksjons- og kvalitetskrav ...
  • Vegbygging : normaler [Håndbok 018] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;018, Book, 2011-01)
   Normalene for vegbygging danner grunnlaget for alle som planlegger, dimensjonerer og bygger veger. De er også et hensiktsmessig ledelsesverktøy for å ta standpunkt til sentrale bestemmelser for funksjons- og kvalitetskrav ...
  • Vegbygging : normaler [Håndbok 018] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;018, Book, 1999-01)
   Formålet med normalene er å sikre en tilfredsstillende og enhetlig kvalitet på vegnettet.
  • Vegbygging : normaler [Håndbok 018] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;018, Book, 2005-01)
   Vegnormalene har hjemmel i Forskrifter etter Veglovens §13 for anlegg av veg. Normalene for vegbygging danner grunnlaget for alle som planlegger, dimensjonerer og bygger veger. De er også et hensiktsmessig ledelsesverktøy ...
  • Vegbygging : normaler [Håndbok 018] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;018, Book, 2005-01)
   Normalene for vegbygging danner grunnlaget for alle som planlegger, dimensjonerer og bygger veger. De er også et hensiktsmessig ledelsesverktøy for å ta standpunkt til sentrale bestemmelser for funksjons- og kvalitetskrav ...
  • Vegbygging : tillegg til håndbok 018 : normaler [Håndbok 018] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;018, Book, 2008-01)
   Følgende deler er oppdatert: - Kap. 6 (Vegdekker) - Vedlegg 10 (Bindemidler) Øvrige kapitler/vedlegg er uendret, for disse gjelder 2005-utgaven inntil videre.
  • Vegbygging : tillegg til håndbok 018, januar 2009 : normaler [Håndbok 018] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;018, Bachelor thesis, 2009-01)
   Oppdatering av håndbok 018 Vegbygging, kap. 6 / Vedlegg 10, for 2009. Oppdateringen gjelder hovedsakelig asfaltdekker og bindemidler til disse. Blant oppdateringer og andre nyheter nevnes: • Steinmaterialkravene er ...
  • Vegbygging [Håndbok 018] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;018, Book, 1980-09)
   Innhold: Kapittel 1. Berg- og jordarter Kapittel 2. Frostsikring Kapittel 3. Underbygning Kapittel 4. Overbygning Kapittel 5. Drenering Kapittel 6. Vegdekker Kapittel 7. Forsterkninger Kapittel 8. Vegskråninger ...
  • Vegbygging [Håndbok 018] 3. opplag 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;018, Book, 1987)
   Innhold: Kapittel 1. Berg- og jordarter Kapittel 2. Frostsikring Kapittel 3. Underbygning Kapittel 4. Overbygning Kapittel 5. Drenering Kapittel 6. Vegdekker Kapittel 7. Forsterkninger Kapittel 8. ...
  • Vegbygging [Håndbok N200] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N200, Book, 2018)
   Denne vegnormalen, N200 Vegbygging, er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter veglovens § 13. I tillegg presiseres det i denne vegnormalen i henhold til Veglovens § 12 at plan- og bygningsloven ...
  • Vegen i landskapet : Om vakre veger [Håndbok 010] 

   Amundsen, Ingerlise; Støle, Alf; Skrindo, Astrid Brekke; Sunfør, Kari Klynderud; Laukli, Kirstine; Røise, Kjersti Numedal; Schjetne, Sunniva (Håndbok / Statens vegvesen;010, Book, 2013-06)
   Håndboken behandler områder utenfor byer og tettsteder. En undersøkelse som er gjort av veganlegg bygget på 1930 -, 1960 – og 1990 tallet (Amundsen 1995) kan tyde på at Statens vegvesen var blitt: • bedre på detaljer, ...
  • Vegen i landskapet : veiledning [Håndbok 010] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;010, Book, 1978-12)
   Denne publikasjon tar sikte på å gi en innføring i den landskapsmessige vurdering av vegprosjektet. Formålet er å gi bakgrunnstoff og anbefalinger ved planlegging og gjennomføring av nye prosjekter. Med de krav som ...
  • Veger og drivsnø : retningslinjer [Håndbok 285] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;285, Book, 2012)
   Snø som transporteres med vinden, drivsnø, representerer et betydelig problem for driften av våre høyfjellsveger og andre veger som er lokalisert i åpne områder med beskjeden vegetasjon. Statens vegvesen har i 40 år arbeidet ...
  • Veger og drivsnø : veiledning [Håndbok V137] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V137, Book, 2014-06)
   Snø som transporteres med vinden, drivsnø, representerer et betydelig problem for driften av våre høyfjellsveger og andre veger som er lokalisert i åpne områder med beskjeden vegetasjon. Statens vegvesen har i 40 år arbeidet ...
  • Veger og dyreliv : veiledning [Håndbok 242] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;242, Book, 2005)
   Veger blir primært bygget for å øke fremkommeligheten for mennesker. Men for dyrelivet kan veganlegg være barrierer. Viktige trekkruter kan bli sperret og dyrenes leveområder delt opp i stadig mindre biter. Habitatfragmentering, ...
  • Vegetasjon ved trafikkårer : betydning, etablering og vedlikehold : veiledning [Håndbok 169] 

   Pedersen, Per Anker; Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;169, Book, 1994)
   Veilederen er skrevet på oppdrag for Vegdirektoratets miljøkontor. Den retter seg mot landskapsarkitekter, anleggsgartnere, ingeniører og andre med ansvar for etablering og vedlikehold av vegetasjon ved trafikkårer. ...
  • Vegetasjon ved trafikkårer : veiledning [Håndbok V271] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V271, Book, 2014)
   Veilederen er skrevet på oppdrag for Vegdirektoratets miljøkontor. Den retter seg mot landskapsarkitekter, anleggsgartnere, ingeniører og andre med ansvar for etablering og vedlikehold av vegetasjon ved trafikkårer. ...
  • Vegmeldingstjenesten 2003-2004 : [Håndbok 210] 

   Unknown author (Håndbok / Statens vegvesen;210, Book, 2003)
  • Vegmeldingstjenesten : retningslinjer [Håndbok 210] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;210, Book, 2006-04)
   Statens vegvesens vegmeldingstjeneste har i løpet av de siste årene gjennomgått en omfattende utvikling både med hensyn til organisasjon, teknologi og forholdet til samarbeidspartnere. På begynnelsen av 1980-tallet startet ...
  • Vegoppmerking : Tekniske bestemmelser og retningslinjer for andvendelse og utforming : [Håndbok N302] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N302, Book, 2014)
   Denne første utgaven av Håndbok N302 er ført á jour med endringer i forskrifter og normalbestemmelser etter 1987. Innholdet er omredigert i forhold til de tidligere bestemmelser i Håndbok N300, og utvidet med mer detaljerte ...