Now showing items 1-20 of 454

  • Normaler for Statens veivæsen 

   Statens vegvesen (Book, 1901)
  • Retningslinjer og normaler for veger 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1947)
   Vegene deles i 3 klasser etter trafikkens størrelse (kfr. Normalblad, skjema nr. 751). Vegklasse 1 omfatter de fremtidige store trafikkårer, innfartsveger til og sterkt trafikerte lokale veger ved de større byer, alle ...
  • Geometrisk utforming [Håndbok 802] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;802, Book, 1968)
  • Ferjestatistikk 1973 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1974-04)
   Ferjestatistikken for 1973 er forsøkt lagt om noe i forhold til tidligere år. Formålet med omleggingen er at statistikken skal vise en hovedoversikt for ferjetrafikken, og ikke gi detaljerte opplysninger hver enkelt ...
  • Prosjektering : Lastforskrifter for vegbruer [Håndbok 081] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;081, Book, 1976)
   Preliminære nordiske lastforskrifter for vegbruer av 9. desember 1971. Lastforskriftene gjelder normalt for vegbruer med spennvidde opp til 200 m. For bruer med større spennvidder enn 200 m, for ferjekaibruer og for ...
  • Retningslinjer for vedlikehold av vegkanter og skråninger 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;, Book, 1976)
   Mens vegbanen alltid har hatt, og fremdeles har, størst prioritet vegvesenets vedlikeholdsarbeid, er de områder som ligger utenfor kjørebanen i noen grad forsømt. En vil nå legge vekt på at hele vegområdet, innbefattet ...
  • Ferjestatistikk 1975 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1976-05)
   Ferjestatistikken for 1975 gir den samme oversikt over ferjestatistikken som ferjestatistikken for 1973 og 1974. Formålet med denne statistikken er å vise en hovedoversikt for ferjetrafikken hvor minste enhet er ferjesamband. ...
  • Gatenormaler : Trafikkanlegg i byer og tettsteder [Håndbok 019] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;019, Book, 1977-01)
  • Foreløpige retningslinjer for erverv og drift av massetak 

   Statens Vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;028b, Book, 1977-02)
   Disse retningslinjene er utarbeidet ut fra erkjennelsen av at det foreligger behov for nærmere regler om saksbe­handlingen før masseuttak settes i gang. Det er i seg selv et mål å oppnå en mest mulig ensartet behandling ...
  • Geometrisk utforming : normaler [Håndbok 017] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;017, Book, 1977-11)
   Vegnormalenes del - Geometrisk utforming ble opprinnelig utgitt i løsbladsystem i A4 format. Dette hefte er ajourført som normalene forelå pr. 1. november 1977.
  • Geometrisk utforming : normaler [Håndbok 017] 

   Statens vegvesen (Håndbok / Statens vegvesen;017, Book, 1978)
   Vegnormalenes del - Geometrisk utforming ble opprinnelig utgitt i løsbladsystem i A4 format. Dette heftet er ajourført som normalene forelå pr. 1. desember 1978.
  • Vegtrafikkstøy : Metode for registrering [Håndbok 040] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;040, Book, 1978-07)
  • Vegen i landskapet : veiledning [Håndbok 010] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;010, Book, 1978-12)
   Denne publikasjon tar sikte på å gi en innføring i den landskapsmessige vurdering av vegprosjektet. Formålet er å gi bakgrunnstoff og anbefalinger ved planlegging og gjennomføring av nye prosjekter. Med de krav som ...
  • Gatenormaler : Trafikkanlegg i byer og tettsteder : normaler [Håndbok 019] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;019, Book, 1978-12)
   Vegnormalenes del - Gatenormaler - er opprinnelig utgitt i løsbladsystem i A4 format. Boka er ajourført som normalene forelå pr. 31. desember 1978.
  • Hefte 2 : Bygninger - innredning : Vern og miljøserien krav oog forskrifter : del 2 : Verksteder, kontrollhaller, garasjer, lager [Håndbok 013] 

   Vegdirektoratet (Håndbok Statens vegvesen;013, Book, 1980-01)
   Dette er et nytt prøvehefte i vegvesenets håndbokserie om verne- og miljøspørsmål. Utgivelsen av heftene skjer i nært samarbeide mellom verneledere i enkelte fylker og Vegdirektoratet. Ansvarlig for den videre oppfølging ...
  • Hefte 1: Undom og arbeid : Vern og miljøserien del 2: Verksteder, kontrollhaller, garasjer og lager [Håndbok 013] 

   Vegdirektoratet (Håndbok Statens vegvesen;013, Book, 1980-01)
   Dette er et nytt prøvehefte i vegvesenets håndbokserie om verne- og miljøspørsmål. Utgivelsen av heftene skjer i nært samarbeide mellom verneledere i enkelte fylker og Vegdirektoratet. Ansvarlig for den videre oppfølging ...
  • Rammeplan for avkjørsler : et eksempel : veiledning [Håndbok 075] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;075, Book, 1980-04)
   Heftet inneholder først et kapittel om rammeplanarbeidet generelt. Det beskriver rammeplanen og hvorfor den bør utarbeides. Dessuten omtales fremdrift og organisering av rammeplanarbeidet samt forslag til behandling av ...
  • Vegbygging [Håndbok 018] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;018, Book, 1980-09)
   Innhold: Kapittel 1. Berg- og jordarter Kapittel 2. Frostsikring Kapittel 3. Underbygning Kapittel 4. Overbygning Kapittel 5. Drenering Kapittel 6. Vegdekker Kapittel 7. Forsterkninger Kapittel 8. Vegskråninger ...
  • Vegutforming : normaler [Håndbok 017] : Vegsystemets oppbygging, veggeometri, terrengbehandling, vegutstyr 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;017, Book, 1981)
   Normalene "Vegutforming" er utgitt med hjemmel i forskrifter til veglovens § 13. Forskriftene vil bli utgitt separat. I denne utgaven er det foretatt en del vesentlige endringer i følgende kapitler: - Vegklasser - ...
  • Bruhåndbok : prosjektering : del 2 [Håndbok 001] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;001, Book, 1981)
   Håndboken har tidligere vært utgitt i et ringpermsystem - bestående av tre deler.