• Ferjeleier - 1 Ferjeleiers landområder: planlegging, prosjektering. Veiledning [Håndbok V430] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V430, Book, 2014)
   Formålet med håndboken bygger på en erkjennelse av at ferjeleier er viktige knutepunkter i vegnettet, hvor overgang mellom transport på veg og sjø må skje effektivt. Aktivitetene på et ferjeleie stiller krav til organisering ...
  • Ferjeleier - 2 : Ferjekaier, planlegging, prosjektering : normaler [Håndbok 141] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;141, Book, 1995-02)
   Følgende normaler og retningslinjer danner grunnlag for og supplerer håndbok 141 og gjelder foran disse ved eventuelle uoverensstemmelser: - Lastforskrifter for bruer og ferjekaier i det offentlige vegnett - ...
  • Ferjestatistikk 1973 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1974-04)
   Ferjestatistikken for 1973 er forsøkt lagt om noe i forhold til tidligere år. Formålet med omleggingen er at statistikken skal vise en hovedoversikt for ferjetrafikken, og ikke gi detaljerte opplysninger hver enkelt ...
  • Ferjestatistikk 1975 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1976-05)
   Ferjestatistikken for 1975 gir den samme oversikt over ferjestatistikken som ferjestatistikken for 1973 og 1974. Formålet med denne statistikken er å vise en hovedoversikt for ferjetrafikken hvor minste enhet er ferjesamband. ...
  • Ferjestatistikk 1999 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2000)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2000 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2001)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2001 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2002)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2002 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2003)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2003 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2004)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2004 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2005-05)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2005 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2006-06)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa‐ riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks‐ og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2006 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2007)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2007 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2008)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2008 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2009)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2009 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2010)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2010 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2011)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2011 : veileding [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2012)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2012 : veiledning [Håndbok 157] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2013)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2012 : veiledning [Håndbok V620] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Bachelor thesis, 2014-06)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2013 : veiledning [Håndbok V620] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V620, Book, 2018)
   Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene. Private operatører driver sambandene i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold ...