Now showing items 85-104 of 419

  • Elektriske anlegg 

   Statens vegvesen (Håndbok/Statens vegvesen;N601, Book, 2017)
   Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter veglova §13 vedrørende anlegg av veg. Handbok N601 Elektriske anlegg skal gjøre det enklere a koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved planlegging, ...
  • Elektronisk billettering : Del 0 Revisjonshistorikk og innhold : veiledning [Håndbok 206] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;206, Book, 2012)
   Håndbok 206 omhandler elektronisk billettering med hovedvekt på kollektivtransport. Håndboken er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og er finansiert av Statens vegvesen Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. ...
  • Elektronisk billettering : Del 1 Målsetting og overordnet beskrivelse : veiledning [Håndbok 206] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;206, Book, 2011)
   Håndbok 206 omhandler elektronisk billettering med hovedvekt på kollektivtransport. Håndboken er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og er finansiert av Statens vegvesen Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. ...
  • Elektronisk billettering : Del 3 Billettmedia og produkter : veiledning [Håndbok 206] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;206, Book, 2011)
   Håndbok 206 omhandler elektronisk billettering med hovedvekt på kollektivtransport. Håndboken er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og er finansiert av Statens vegvesen Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. ...
  • Elektronisk billettering : Del 6 Universell utforming : [Håndbok 206] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;206, Book, 2011)
   Håndbok 206 omhandler elektronisk billettering med hovedvekt på kollektivtransport. Håndboken er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og er finansiert av Statens vegvesen Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. ...
  • Elektronisk billettering : Del 7 Datafangst og statistikk : veiledning [Håndbok 206] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;206, Book, 2011)
   Håndbok 206 omhandler elektronisk billettering med hovedvekt på kollektivtransport. Håndboken er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og er finansiert av Statens vegvesen Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. ...
  • Elektronisk billettering : Del 8 Terminologi : [Håndbok 206] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;206, Book, 2012)
   Håndbok 206 omhandler elektronisk billettering med hovedvekt på kollektivtransport. Håndboken er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og er finansiert av Statens vegvesen Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. ...
  • Elektronisk billettering : Del 9 Symboler : [Håndbok 206] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;206, Book, 2012)
   Håndbok 206 omhandler elektronisk billettering med hovedvekt på kollektivtransport. Håndboken er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og er finansiert av Statens vegvesen Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. ...
  • Elektronisk billettering : Del 9 Symboler : veiledning [Håndbok V821] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V821, Book, 2014)
   Håndbok V821 omhandler elektronisk billettering med hovedvekt på kollektivtransport. Håndboken er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og er finansiert av Statens vegvesen Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. ...
  • Erstatningskrav : Behandling av erstatningskrav rettet mot Vegvesenet og erstatningskrav som Vegvesenet retter mot andre : [Håndbok 081] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;081, Book, 1987-08)
   HANDBOK 081 GJELDENDE BESTEMMELSER OM BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV UTENFOR KONTRAKTSFORHOLD RETTET MOT STATENS VEGVESEN OG VEGVESENETS KRAV MOT ANDRE. Ved rundskriv 33/80 B sendte Vegdirektoratet ut bestemmelser som ...
  • Erstatningskrav utenfor kontraktsforhold m.m. : Behandling av erstatningskrav rettet mot Statens vegvesen og erstatningskrav Statens vegvesen retter mot andre : retningslinjer [Håndbok 081] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;081, Book, 2006-06)
   Denne håndboken erstatter tidligere ”Håndbok-081, Erstatningskrav utenfor kontraktsforhold m.m.” utgitt i november 1998. Håndboken inneholder saksbehandlingsregler og materielle regler. Etter sitt innhold er boken delt ...
  • Etiske retningslinjer for grunnerverv : gjelder all kontakt med grunneiere : retningslinjer [Håndbok 218] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;218, Book, 1999)
   Statens vegvesen erverver grunn fra ca 5000 grunneiere hvert år. Mange opplever grunnervervet som en belastning både fordi de helst ikke ønsker å avstå grunn, og fordi selve prosessen rundt grunnervervet er komplisert og ...
  • Fartsdempende tiltak : veiledning [Håndbok 072] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;072, Book, 2006-10)
   Håndbok 072, Fartsdempende tiltak i boligområder, ble utgitt som en veileder første gang i 1981. Sist reviderte utgave kom i 1985. Det er mange år siden restopplaget var tømt, og det har vært betydelig etterspørsel etter ...
  • Fartsdempende tiltak : veiledning [Håndbok V128] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V128, Book, 2017)
   Det er en klar sammenheng mellom fart og antall ulykker, og ikke minst ulykkenes alvorlighetsgrad. Overholdelse av fartsgrenser er derfor svært viktig. Skilting av fartsgrenser er ofte ikke nok for få trafikantene til å ...
  • Fartsdempende tiltak: veiledning [Håndbok V128] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V128, Book, 2014)
   Hensikten med fartsdempende tiltak er i første rekke å bedre trafikksikkerhet og trivsel, og da særlig for gående og syklende i tettbygde områder. Erfaring har vist at skilting av fartsgrenser ofte ikke har tilstrekkelig ...
  • Fasadeisolering mot støy : veiledning : [Håndbok 248] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;248, Book, 2005)
   Gjennomføringen av fasadeisolering mot støy reiser en rekke spørsmål av både lydteknisk, bygningsteknisk, estetisk og antikvarisk art. Løsninger må velges etter avveining av mange, ofte motstridende hensyn. Kunnskap om ...
  • Feltundersøkelser : retningslinje [Håndbok R211] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R211, Book, 2014)
   Feltarbeid skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår skade på personer. Arbeidet skal foregå i henhold til vegvesenets HMS-håndbøker, og ellers etter andre lover og regelverk som gjelder for arbeidet, arbeidsplassen ...
  • Feltundersøkelser : retningslinjer [Håndbok 015] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;015, Book, 1997-08)
   Feltarbeid skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår skade på personer. Arbeidet skal foregå i henhold til vegvesenets HMS-håndbøker, og ellers etter ander lover og regelverk som gjelder for arbeidet, arbeidsplassen ...
  • Feltundersøkelser: [Håndbok R211] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R211, Book, 2018)
   Håndbok R211 Feltundersøkelser består av metodebeskrivelser for feltundersøkelser som utføres i eller for Statens vegvesen. Boka gir en samlet beskrivelse av metodene til praktisk bruk ved siden av gjeldende standarder og ...
  • Ferjeleier - 1 : Ferjeleiers landområder, planlegging, prosjektering : [Håndbok 004] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;004, Book, 1999-05)
   Håndboken er et verktøy for planleggere og inneholder beskrivelser av funksjonselementer og prinsippløsninger for ferjeleiers landområder.