Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGundersen, Elisabeth
dc.contributor.authorHaugen, Eigil
dc.date.accessioned2021-03-09T13:21:54Z
dc.date.available2021-03-09T13:21:54Z
dc.date.issued2021-02
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2732407
dc.description.abstractStatens vegvesen utfører store mengdergeotekniske undersøkelser hvert år. Av og til gir totalsonderinger artesisk lekkasje. Mindre lekkasjer tettes ofte nokså greit med bentonittstaver og staur, men noen lekkasjer, spesielt de der det kommer ut mye vann, har vært veldig vanskelig å tette. Konsekvensene av å ikke tette et lekkende borhull kan bli meget store, spesielt hvis lekkasjen vasker ut masser fra grunnen. I Statens vegvesen har vi i perioden 2018-2019 gjennomført et FoU-prosjekt der et av målene var å finne en enkel og sikker metode for tetting av artesiske lekkasjer som skyldes totalsonderinger. I løpet av prosjektet har vi funnet at injeksjonsmasse med antiutvaskingsstoffer fungerer godt til å tette lekkasjer permanent når den injiseres i laget som lekkasjen kommer fra. Injeksjonen kan utføres med boreriggen som utførte undersøkelsen og borstenger for totalsondering, men krever bl.a. en pumpe egnet for injeksjonsmasse. Med metoden har tre lekkende borhull blitt tettet. Metoden fremstår som sikker og har en enkel praktisk utførelse.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;704
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectartesisk poreovertrykken_US
dc.subjectgeoteknikken_US
dc.subjecttotalsonderingen_US
dc.subjectUtbyggingen_US
dc.subjectFagressurser Utbyggingen_US
dc.subjectGeofag Utbyggingen_US
dc.titleTetting av lekkende borhull med injeksjonsmasseen_US
dc.title.alternativeSealing leaking boreholes with grouten_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber19en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal