Show simple item record

dc.contributor.authorCaspersen, Elise
dc.contributor.authorPinchasik, Daniel Ruben
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-15T08:55:21Z
dc.date.available2020-10-15T08:55:21Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682980
dc.description.abstractPå oppdrag fra Statens vegvesen Region øst og Vegdirektoratet og innenfor Forskningsrådsprosjektet NORSULP har Transportøkonomisk institutt gjennomført en kartlegging av næringstrafikken i Groruddalen. Kartleggingen har blitt gjort ved hjelp av data samlet inn via en spørreundersøkelse blant virksomheter i Groruddalen og eksisterende, relevant statistikk over næringstrafikk og næringsaktivitet. Spørreundersøkelsen har innhentet informasjon om vare- og servicetrafikk som mangler i eksisterende datakilder, for eksempel antall kjøretøy til og fra virksomheter, start- og målpunkt for turene samt trafikkfordeling over døgnet og på kjøretøykategorier. Formålet har vært å gi Region øst inngangsdata i en systemanalyse som skal avklare det framtidige riksvegsystemet i Groruddalen, og datagrunnlag for forskning på godsturgeneringsmodeller innenfor NORSULPprosjektet. Data fra spørreundersøkelsen sammenstilles med eksisterende næringsstatistikk for Groruddalen, og gir et eksempel på hvordan man kan tilegne seg mer kunnskap om næringstrafikken i et byområde. Dette kan blant annet nyttiggjøres av Statens vegvesen Vegdirektoratet som ønsker mer kunnskap om næringstrafikk i byområder, men også som inngangsdata til bylogistikkplaner, som er temaet i NORSULP-prosjektet.en_US
dc.description.abstractOn behalf of the Norwegian Public Road Administration (NPRA) and within the research project NORSULP, funded by the Research Council of Norway, the Institute of Transport Economics Norwegian Centre for Transport Research has conducted an analysis of the commercial traffic in Groruddalen, an industrial area in the Norwegian capital Oslo. The analysis utilizes data collected through an online establishment survey in Groruddalen (an urban area in Oslo, the Norwegian capital) and existing and relevant public statistics on commercial traffic and activity. The establishment survey has retrieved information about freight and service traffic missing from public statistics. This includes information about the number of vehicles to and from the establishments, how the traffic is distributed per day of the week, vehicle starting and destination point, and vehicles categories. The objective was to provide input to an analysis that will clarify the necessary future road transport system in Groruddalen. Data from the survey is compiled with public statistic on commercial freight and activity. The objective has been to validate the data collected, but also to find reasonable estimates for commercial traffic to and from establishments in the area. Such knowledge is useful for urban planning, is requested by the NPRA and might provide useful input to the development of sustainable urban logistics plan in NORSULP.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.relation.ispartofseriesTØI rapport;1610/2017
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBylogistikken_US
dc.subjectVaretrafikken_US
dc.subjectServicetrafikken_US
dc.subjectSpørreundersøkelseen_US
dc.subjectOmrådeanalyseen_US
dc.titleInnsamling og bruk av virksomhetsdata for informasjon om næringstrafikk i et byområdeen_US
dc.title.alternativeEksempel fra Groruddalen i Osloen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.source.pagenumber108en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal