Show simple item record

dc.contributor.authorEvju, Christoffer Olavsson
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-14T12:09:39Z
dc.date.available2020-10-14T12:09:39Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682824
dc.description.abstractRapporten er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Vegdirektoratet og inngår som del av forskningsprogrammet «Bylogistikk». Temaet for denne utredningen er å studere om det er konflikter mellom gode løsninger for varelevering og andre fagtema i planer, samt prøve å definere årsaker til at varelevering ikke blir løst på en god måte. Det er særlig ønskelig å identifisere rammebetingelser som hindrer gode løsninger. En bransjestandard for varelevering (BVL) utarbeidet av flere av hovedaktørene innen varedistribusjon, er brukt som utgangspunkt for å definere god varelevering. Arbeidet er gjennomført som en studie av 15 planprosjekter hvor Norconsult har vært konsulent. Det er gjort systematiske vurderinger av forhåndsdefinerte problemstillinger. Vurderingene har til hensikt å belyse ulike sider av planlegging og tilrettelegging for vareleveranser. Det er valgt ut prosjekter fra ulike planfaser og områder, men utelukkende for sentrumsområder i større eller mindre byer i Norge. Alle 15 prosjekt er vurdert overordnet, mens 5 av deretter ble valgt ut og undersøkt nærmere ved hjelp av intervjurunder med prosjektledere. Det gir grunnlag for en noe dypere forståelse av resultat og årsaker. Resultatet av arbeidet viser at varelevering har vært vurdert som tema i en eller annen grad i samtlige prosjekt.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorconsulten_US
dc.relation.ispartofseriesNorconsult rapport;5173457
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBylogistikken_US
dc.subjectVareleveringen_US
dc.subjectRegelverken_US
dc.subjectKonflikteren_US
dc.titleIdentifisering av konflikter som hindrer god vareleveranseen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderNorconsulten_US
dc.source.pagenumber36en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal