Show simple item record

dc.contributor.authorPinchasik, Daniel Ruben
dc.contributor.authorHovi, Inger Beate
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-14T11:27:42Z
dc.date.available2020-10-14T11:27:42Z
dc.date.issued2018-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682780
dc.description.abstractInformasjon om varestrømmer og sendinger på et detaljert geografisk nivå har lenge manglet i Norge. Med tanke på planlegging og forvaltning av byområder er det derfor ønskelig med bedre innsikt i vare- og transportstrømmer i urbane strøk. I rapporten kartlegger, diskuterer og sammenlikner vi varestrømmer inn til, ut fra, og internt i en rekke byområder, bykommuner og innerbyer, fordelt over et antall hovednæringsgrupper. I tillegg til tonnmengder for disse områdene, belyses og diskuteres også antall sendinger og gjennomsnittlig sendingsstørrelse. Mens resultatene vil bidra med mer geografiske detaljert innsikt, har arbeidet også avslørt en rekke utfordringer i datagrunnlaget. Disse har vi så langt det var mulig tatt hensyn til og de vil bli tatt med i videre arbeid.en_US
dc.description.abstractInformation on commodity flows and transport on detailed geographical levels has long constituted a knowledge gap in Norway. For the planning and management of cities, developing better insights into goods and transport flows within urban areas is therefore desirable. The current report maps, discusses, and compares goods flows into, out of, and within urban regions, cities, and inner cities, across a number of main industry groups. In addition to tons of goods transported, we also discuss the number of shipments and average shipment sizes. While the results presented will contribute with insights at a more detailed geographical level, our work also revealed several challenges within data sources, and particularly the Commodity Flow Survey. These challenges have been taken into account to the extent possible, and are used to improve the basis for further work.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.relation.ispartofseriesTØI rapport;1649/2018
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVarestrømmeren_US
dc.subjectForsendelseren_US
dc.subjectLeveranseren_US
dc.subjectByområderen_US
dc.titleVarestrømmer og leveranser i byområderen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.source.pagenumber100en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal