Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJensen, Sidsel Ahlmann
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-14T10:15:29Z
dc.date.available2020-10-14T10:15:29Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682722
dc.description.abstractDenne rapporten skal brukes som beslutningsgrunnlag for om - og eventuelt hvordan - det skal gjennomføres et pilotprosjekt knyttet til en ny vareleveringstjeneste i Drammen. Rapporten er laget for å kunne inngå som beslutningsgrunnlag for Drammen kommune, Byen Vår Drammen og øvrige samarbeidspartnere. Samtidig sammenfatter rapporten erfaringer og kunnskap som er innhentet og produsert i forprosjektet, med tanke på at andre byer, steder og aktører kan ha interesse og nytte av det. Rapporten er sluttleveransen for forprosjektet Ny vareleveringstjeneste for Drammen sentrum (2016-2018). Tom Søgård fra Byen Vår Drammen og Odd Eivind Gabrielsen fra Bring / Posten Norge tok initiativ til prosjektet. Prosjektet er knyttet til Bylivsprogrammet i Drammen, og er gjennomført i et samarbeid mellom Byen Vår Drammen (prosjekteier), Bring / Posten Norge, Drammen kommune, Statens vegvesen, Transportøkonomisk institutt og insam. Buskerud fylkeskommune, Vegdirektoratets Bylogistikkprogram, Bring / Posten Norge, Buskerudbysamarbeidet og Miljødirektoratet (klimasatsmidler) har bidratt med prosjektmidler. Nettverk for grønn mobilitet har bidratt med ressurser i søknadsutarbeiding og gjennom samarbeid om frokostmøter. Prosjektledelsen ble ivaretatt av sekretariatet i Bylivsprogrammet v/ insam. En koordineringsgruppe bestående av deltagere fra samarbeidspartene har fungert som styringsgruppe og prosjektgruppe. Gruppen har bestått av Tom Søgård fra Byen Vår Drammen (leder), Terje Wiker fra Bring / Posten Norge, Odd Eivind Gabrielsen fra Gabby (tidl. Bring / Posten Norge), Martin Markmanrud og Elin Beate Børrud fra Drammen kommune, Toril Presttun fra Statens vegvesen, Sidsel Ahlmann Jensen og Dag Erlend Lohne Mohn fra insam, og Karin Fossheim fra Transportøkonomisk institutt. Rapporten er skrevet av Sidsel Ahlmann Jensen (prosjektleder) med bistand og kvalitetssikring fra koordineringsgruppen. Vurderinger og anbefalinger i rapporten er basert på litteraturstudier, casestudier, undersøkelser av vareleveringssituasjonen i Drammen, kompetanse og drøftinger i koordineringsgruppen, samt kunnskap og innspill innhentet fra andre aktører. Drammen kommune kunngjorde 6. desember at de ønsker å kjøpe en vareleveringstjeneste som bidrar til mer effektiv varelevering, færre varebiler, bedre miljø og økt trafikksikkerhet i sentrum. Tre firmaer har meldt sin interesse for å levere en slik tjeneste.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherinsamen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBylogistikken_US
dc.subjectVareleveringstjenesteen_US
dc.subjectDrammenen_US
dc.titleNy vareleveringstjeneste for Drammen sentrum - en samleterminal med tilleggstjenesteren_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderinsamen_US
dc.source.pagenumber44en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal