Show simple item record

dc.contributor.authorEllis, Ingunn Opheim
dc.contributor.authorAmundsen, Maria
dc.contributor.authorHøyem, Harald
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-09-25T09:21:29Z
dc.date.available2020-09-25T09:21:29Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679638
dc.description.abstractHovedformålet med dette prosjektet er å få en bedre oversikt over syklingen i Norge, ved å gjennomføre en dybdeanalyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. Oppdraget har bestått av følgende problemstillinger: - Hvordan varierer sykkelomfanget i ulike grupper i dag? Hvor stor andel av de daglige reisene som er sykkelturer varierer mellom ulike områder, i ulike grupper av befolkningen, etter formål med reisen og etter når reisen gjennomføres. Basert på RVU 2013/14 har vi gjort deskriptive analyser av sykkelandeler, reiselengder, tidsbruk og transportarbeid i ulike grupper av befolkningen. - Hvordan har omfanget av sykling utviklet seg over tid? Videre har vi gjennomført en komparativ tidsserieanalyse av norske og svenske reisevanedata, for å studere utvikling i sykkelomfang over tid. - Hvilke faktorer forklarer sykkelbruken i et område? Og kan vi få en bedre forklaring av sykkelbruken i et område ved å kople ulike datakilder? Ved å koble sammen data fra reisevaneundersøkelsen med andre datakilder, har vi laget en analysemodell som forklarer sykkelandeler i et område, gitt ulike egenskaper ved trafikantene, egenskaper ved selve reisen og geografiske kjennetegn ved området reisen gjennomføres i, slik som høydemeter, andel sykkelvei osv. Vi har benyttet Oslo som case. - Sammenligning av RVU-data om sykling mot RTM-data En liten del av prosjektet har bestått i å sjekke dataene om sykling fra RVUen opp mot sykkeldataene som brukes som grunnlag i transportmodeller for beregning av etterspørsel og rutevalg. For å validere sykkeldata fra RTM mot sykkeldata fra RVU har vi sammenlignet reiseavstand fra RVU og transportmodellen.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUrbanet Analyseen_US
dc.relation.ispartofseriesUrbanet Analyse rapport;78/2016
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBedre byen_US
dc.subjectDybdeanalyseen_US
dc.subjectsyklingen_US
dc.subjectNasjonal reisevaneundersøkelseen_US
dc.subjectSykkelomfangen_US
dc.titleUtvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En dybdeanalyse av den norske reisevaneundersøkelsenen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderUrbanet Analyseen_US
dc.source.pagenumber55en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal