Forsknings og utviklingsprogrammet BEDRE BY står for «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer». Det overordnede målet er å frambringe et godt faglig grunnlag for å utvikle verktøy som kan prioritere tiltak og virkemidler som bidrar til å nå de nasjonale målene for bytransport.

Recent Submissions