Show simple item record

dc.contributor.authorMeier, Lorenz Geopraevent AG
dc.coverage.spatialNorway, fv. 293 Holmbukturaen_US
dc.date.accessioned2020-08-18T11:59:19Z
dc.date.available2020-08-18T11:59:19Z
dc.date.issued2018-07-05
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672819
dc.description.abstractStatens vegvesen Region nord gjennomførte testmålinger i perioden fra 17. februar 2017 til 1. juni 2018. Formålet med testen var å verifisere om radarteknologien kunne være en pålitelig metode også når avstandene blir lange og flatene store. Testen gikk ut på å detektere snøskred i sanntid og gjennomføre dataprosessering som var tilstrekkelig rask, stabil og pålitelig. Det ble i testperioden gjort 88 deteksjoner. Av disse gikk 3 skred over vegen. Av alle deteksjonene antas 85 å være reelle skred, mens 3 antas å være falske alarmer. 16 % av deteksjonene ble gjort i god sikt, mens 33 % ble gjort under nedsatt sikt som følge av værforhold. 51 % av deteksjonene ble gjort i mørke. Gjennomsnittlig varighet på radarsignalene fra skredene som ble detektert, var på 79 sekunder. Radaren brukte 3-5 sekunder på å detektere skredene før signal ble sendt til mottaker, i dette tilfellet på SMS.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;594
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSnøskreden_US
dc.subjectSnøskredradaren_US
dc.subjectSkredsikringen_US
dc.subjectSkredfagen_US
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.titleRadarmålinger av snøskred ved fv. 293 Holmbuktura: Resultater fra testmålinger i 2017 og 2018en_US
dc.title.alternativeAvalanche Radar Detections at County Road 293 in Holmbuktura: Results from test detections in 2017 and 2018en_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber16en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal