• Analyse av FFB-bru med korrosjonsskadet spennarmering : Tilstandsvurdering og kapasitetskontroll av Osstrupen bru 

   Aasheim, Marius; Hangaard, Lasse (Master thesis, 2018)
   Det registreres stadig flere betongbruer i Norge fra 1970-, 1980- og 1990-tallet med omfattende korrosjonskader, og lavt overdekningskrav på denne tiden nevnes som den største årsaken. I etteroppspente betongbruer er det ...
  • Askimporten - feltforsøk med overflatebehandling 

   Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;848, Report, 2022-12)
   Rapporten gir en oppsummering av resultater fra et testfelt med ulike overflateprodukter på veggelementer i Askimporten tunnel. Elementene ble påført både fargeløse impregneringer/hydrofoberende impregneringer, hvitpigmenterte ...
  • Assessment of an existing bridge suffering from Alkali-Silica reaction 

   Myklebust, Eirik (Master thesis, 2018)
   The first parts of the thesis contain a general literature review about damage mechanisms in concrete and how they affect the structural behavior, extended with a more in-depth review of damage due to alkali-silica reactions ...
  • Beregning av bru med alkalireaksjoner : Tilstandsvurdering og kapasitetskontroll av Elgeseter bru 

   Nordhaug, Karoline Oppheim; Stemland, Katrine Mürer (Master thesis, 2018)
   Det er i denne oppgaven gjort en etterberegning av Elgeseter bru med spesiell oppmerksomhet knyttet til lastvirkninger fra alkalireaksjoner i betongen i overbygningen på brua. Elgeseter bru er en slakkarmert betongbru som ...
  • Beregning av fritt frambyggbru med alkalireaksjoner : tilstandsvurdering og kapasitetskontroll av Tromsøbrua 

   Sandnes, Eirik; Brovold Skaug, Lars Marius (Master thesis, 2017-06)
   Det registreres stadig flere brukonstruksjoner fra 1950- og 1960-tallet som har tegn til alkalireaksjoner. Dette er en langsom prosess som fører til en volumøkning av betongen, og som i tillegg kan lede til opprissing og ...
  • Beregning og oppfølging av eksisterende bruer med betydelig skadeomfang 

   Knutsdatter, Sol Marlene (Master thesis, 2018)
   Alkalireaksjoner er en langtidseffekt forårsaket av en volumutvidelse av betongen. Dette kan føre til opprissing og følgeskader på betongkonstruksjoner, og er spesielt observert på brukonstruksjoner som ble bygget på 1950 ...
  • Beregning og oppfølging av eksisterende bruer med betydelig skadeomfang 

   Grimsmo, Torgeir; Welle, Knut (Master thesis, 2017)
   I denne masteroppgaven er tilstanden og kapasiteten til Tjeldsundbrua i Troms blitt vurdert. Kapasiteten er vurdert i forhold til de store skadene av alkaliereaksjoner, som brua lider av. Tjeldsundbrua er ei to-felts ...
  • Bruinspeksjon med drone og infrarødt kamera : Resultater fra innledende forsøk 

   Moss, Tomas; Figueroa, Gonzalo (Statens vegvesens rapporter;264, Report, 2019-09)
   Denne rapporten beskriver resultater fra et forsøk som undersøker hvor godt et dronemontert infrarødt kamera kan dokumentere riss og delamineringer på en betongbru. Rapporten er utarbeidet av FoU-programmet Bedre ...
  • Bæreevneklassifisering av bruer med alkalireaksjoner 

   Johansen, Håvard (Statens vegvesens rapporter;855, Report, 2022-12)
   Rapporten er en uformell veiledning om hvordan alkalireaksjoner i betong kan ivaretas i forbindelse med bæreevneklassifisering av bruer. Den er utarbeidet i forbindelse med Statens vegvesens FoU-program Bedre bru-vedlikehold ...
  • Etterspente betongbruer Inspeksjonsmanual 

   DEKRA Industrial; Karlsson, A.; Bostrõm, E.; Jilderda, P. (Statens vegvesens rapporter;718, Report, 2021-03)
   Statens Vegvesen, SVV, sendte i 2018 ut en forespørsel om utredning av metoder, muligheter og begrensninger for inspeksjon av etterspente betongbruer. Ulike ikke-destruktive teknikker (NDT) ble studert i detalj for vurdering ...
  • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse 

   Helgestad, Stig Henning; Hornbostel, Karla; Bjøntegaard, Øyvind; Antonsen, Roy (Statens vegvesens rapporter;851, Report, 2023-02)
   Statens vegvesen etablerte i 2019 et feltforsøk ved Tjeldsundbrua, for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse. Det blir sett på både reparasjonsmørtler og mørtler anbefalt for innsprøyting av anodesystemer i ...
  • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse 

   Hornbostel, Karla; Rodum, Eva; Helgestad, Stig Henning; Antonsen, Roy E. (Statens vegvesen rapporter;850, Report, 2024-02)
   Statens vegvesen etablerte i 2019 et feltforsøk på Tjeldsundbrua i Harstad kommune, for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse av armering i betong. I feltforsøket prøves både reparasjonsmørtler og mørtler ...
  • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse: Beskrivelse av feltforsøket FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017 – 2021 

   Hornbostel, Karla; E. Antonsen, Roy; Helgestad, Stig Henning; Rognan, Odd-Magne (Statens vegvesens rapporter;671, Report, 2020-09-16)
   Statens vegvesen, Vegdirektoratet etablerte i 2019 et feltforsøk ved Tjeldsundbrua i Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse. I feltforsøket prøves et utvalg av aktuelle ...
  • FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017-2021 

   Pedersen, Bård M. (Statens vegvesens rapporter;865, Report, 2022-09)
   FoU-programmet Bedre bruvedlikehold ble gjennomført i perioden 2017-2021. Programmet har bestått av 4 prosjekter: Forvaltningsverktøy for bruer, Armeringskorrosjon i betong, Alkalireaksjoner i betong og Rehabilitering av ...
  • Herøysund bru, korrosjon av etterspent armering 

   Johnsen, Roy (Statens vegvesens rapporter;843, Report, 2022-07-14)
   Rapporten omhandler 1) teori om korrosjon på spennarmering 2) beskrivelse av korrosjonsskadene på Herøysund bru 3) resultatene fra undersøkelse av korrosjonstilstanden på spennarmeringen på Herøysund bru 18-1069 4) informasjon ...
  • Inspeksjon av bruer med alkalireaksjoner 

   Rodum, Eva; Pedersen, Bård M. (Statens vegvesens rapporter;852, Report, 2022-12)
   Rapporten gir en innføring i skademekanismer, skadetyper og konsekvenser av alkalireaksjoner i betong og beskriver prosedyrer for feltundersøkelser, prøveuttak og etterfølgende laboratorieundersøkelser – med tanke på å ...
  • Levetidsanalyse av kantdragere for tre bruer 

   Boschmann Kâthler, Carolina; ETH Zurich, Ueli Angst (Statens vegvesens rapporter;818, Report, 2022-04)
   For planlegging av kostnadseffektivt vedlikehold av infrastruktur er det viktig å vurdere tilstanden til konstruksjoner og å estimere gunstig tidspunkt, omfang og type reparasjon som er nødvendig for å drifte konstruksjoner ...
  • Lundevann - feltforsøk med overflatebehandling 

   Rodum, Eva; Larsen, Claus K. (Statens vegvesens rapporter;849, Report, 2022-11)
   Rapporten gir en oppsummering av resultater fra et feltforsøk med ulike overflateprodukter på Lundevann bru. Små prøveplater ble påført to hydrofoberende impregneringer og to belegg og utplassert på bruas kantdrager i 1998 ...
  • Muligheter og begrensninger ved bruk av droner til bruinspeksjon : erfaringer fra Region øst (2015-2018) 

   Barmen, Karl Hening; Aas Jakobsen AS, Dr. Ing A. (Statens vegvesens rapporter;224, Report, 2019-06)
   Rapporten tar for seg erfaringen fra bruk av drone i inspeksjonskontrakten mellom Statens vegvesen Region øst og Dr. Ing. A .Aas-Jakobsen AS fra 2015 til 2018. Rapporten beskriver noen av de forutsetningene droner har ...
  • Probabilistic methods in management and inspection of buried steel pipe bridges 

   Solheim, Henrik (Master thesis, 2018)
   This thesis studies how probabilistic methods and analyses can support management and inspection of bridges. The methods are displayed through a case study of buried steel pipe bridges. Bayesian networks, influence diagrams, ...