Show simple item record

dc.contributor.authorMyre, Jostein
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-09-10T19:04:14Z
dc.date.available2019-09-10T19:04:14Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614568
dc.description.abstractRapporten gir en oversikt over dekkelegging i Region øst i 2018 med en status for dekketilstand, kvalitet og kontrakter. Forbruk til dekkevedlikehold på riks- og fylkesveger Forbruk til dekkevedlikehold på riksveger innenfor Dekkeprosjektet i 2018 var 263,7 mill. kr (inkl. mva). I tillegg kommer byggherrekostnader på 28,8 mill. kr. Forbruk til dekkevedlikehold på fylkesveger i Rø (ordinære vedlikeholdsmidler til Dekkeprosjektet) i 2018 var 442,3 mill. kr (inkl. mva). Dekketilstand på riksveger: Jevnhet på tvers (spor-90/10) for hele riksvegnettet i Rø per 1/1-2019 er 13,1 mm, og tilsvarende tall for jevnhet på langs (IRI-90/10) er 2,3 mm. Generelt kan en konkludere med at tilstanden på riksvegnettet i Rø er meget god. Tilstanden de 3 siste årene har vært tilnærmet uendret både for jevnhet på tvers (spor) og jevnhet på langs (IRI). Dekketilstand på fylkesveger: Jevnhet på tvers (spor-90/10) for hele fylkesvegnettet i Rø per 1/1-2019 er 14,7 mm, og tilsvarende tall for jevnhet på langs (IRI-90/10) er 4,7 mm. Følgende kan konkluderes når det gjelder tilstand per 1/1-2019 i fylkene i Rø: - jevnhet på tvers (spor-90/10) er dårligst i Hedmark og Oppland, og relativt sett best i Akershus. - jevnhet på langs (IRI-90/10) er dårligst i Oppland og best i Akershus. Asfaltkontrakter: I 2018 var det totalt 18 asfaltkontrakter i Dekkeprosjektet. Gjennomsnittlig kontraktstørrelse i 2018 var 46,9 mill. kr mot 47,9 mill. kr foregående år. Referanseprisen for asfalt i Region øst i 2018 var på 597 kr (eksklusive moms, transport og klebing). Gjennomsnittet i landet var 615 kr/tonn. I 2018 hadde i alt 4 entreprenører kontrakter for Dekkeprosjektet i Region øst. Dette er 2 færre enn foregående år. Veidekke hadde høyest markedsandel i Region øst i 2018 (58 %) etterfulgt av Skanska og NCC med hhv. 24% og 15 % markedsandel. Nederst finner en Peab med en markedsandel på ca. 3 %. Kvalitet: Dekkeprosjektet gjennomførte stikkprøvekontroll av asfaltarbeidene i 2018 i henhold til oppsatte kontrollplaner. Byggherrekontrollen ble utført som rettet prøvetaking mot svake punkt. I 2018 ble det registrert avvik (ved overtagelse) på kun 1,3 % av totalt antall tonn (lagt i regi av Dekkeprosjektet Rø). Hovedkonklusjonen er derfor at asfalten som ble lagt i 2018 gjennomgående var av god kvalitet.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region østnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;254
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Region østnb_NO
dc.subjectAsfaltnb_NO
dc.subjectVedlikeholdnb_NO
dc.subjectVegdekkernb_NO
dc.subjectFylkesvegernb_NO
dc.subjectRksvegernb_NO
dc.titleVegdekker i Region øst 2018 : status for dekketilstand, kvalitet og kontrakternb_NO
dc.title.alternativeRepaving of public roads in the Eastern Region of Norway in 2018 : Repaving contracts and pavement conditionnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal