Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVegdirektoratet
dc.date.accessioned2016-11-03T11:06:30Z
dc.date.available2016-11-03T11:06:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419303
dc.descriptionDenne håndboken erstatter etter omnummereringen håndbok 021, Vegtunneler, 2010. Faglig innhold fra 2010. Håndboken er utgått og erstattet av N500 (2016).nb_NO
dc.description.abstractStatens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter vegloven §13 vedrørende anlegg av veg. Håndbok N500 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også legges til grunn ved oppgradering av utstyr i eksisterende tunneler. Håndboken er avstemt i forhold til forslag til tunnelsikkerhetsforskrift som er sendt på offentlig høring. Normalen erstatter utgaven fra 2006. Normalen omfatter alle forhold ved gjennomføringen av et vegtunnelprosjekt, fra tidlig planlegging til ferdig produkt, samt drift og vedlikehold. Tunneler utgjør en betydelig del av vegnettet i Norge. Det er lagt vekt på forholdet til omgivelsene, i samsvar med de krav som stilles til å ivareta natur- og bymiljø. Bygging av tunneler medfører et langsiktig vedlikeholdsansvar. Det er derfor nødvendig at valg av løsninger og teknisk utstyr blir gjort på bakgrunn av levetidsbetraktninger der også drifts- og vedlikeholdskostnader er vurdert. En del av emnene i håndboka som faller utenfor begrepet normalstoff er tatt med her av hensyn til tilgjengeligheten. Det er ellers henvist til andre normaler og retningslinjer i stedet for å gjenta teksten her.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesHåndbok / Statens vegvesen;N500
dc.subjectTunnelernb_NO
dc.subjectProsjekternb_NO
dc.subjectPlanleggingnb_NO
dc.subjectVedlikeholdnb_NO
dc.subjectLevetidnb_NO
dc.titleVegtunneler : normal [Håndbok N500]nb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber138nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel