Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorElverum, Cecilia Taylor
dc.contributor.authorHårstad, Eline Leithaug
dc.contributor.authorSkiaker, Sandra
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2021-08-27T07:00:47Z
dc.date.available2021-08-27T07:00:47Z
dc.date.issued2021-08
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771490
dc.description.abstractThorvald Meyers Gate i Oslo har nylig blitt pusset opp, med seks nye vareleveringslommer langs gatas østre fortau. Vareleveringslommene har lav (2 cm) kantsteinsvis mot for tau og kjørebane og avviker fra vegnormalen. Rapporten omhandler hvordan lommene fungerer for varelevering, bylogistikk og byliv. Det er sett på om målsetningen oppnås med flerbruk av arealet. 54% av parkeringen var henting/levering i næringssammenheng, og 29% var privat. En vesentlig del av henting/levering var takeaway service, hvor 61% var personbiler. De fleste gående (75%) brukte lommene til å krysse kjørebanen, mens resten gikk langs lommene. Dette varierte basert på plass på fortau og mengde kjøretøy i lommene. Basert på registreringene mener vi lommene fungerer godt som et flerbruksareal, men bør tydeliggjøres. Det bør vurderes om slike løsninger kan tas inn i N100. Skiltregulering kan og vurderes for effektiv varelevering.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;727
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBylogistikken_US
dc.subjectVareleveringen_US
dc.subjectGateplanleggingen_US
dc.subjectBærekraften_US
dc.subjectN100en_US
dc.subjectTunge kjøretøyen_US
dc.subjectGåendeen_US
dc.subjectSyklendeen_US
dc.subjectStatens vegvesenen_US
dc.subjectSamfunnsutvikling og klimaen_US
dc.subjectOverordnet planlegging og analyseen_US
dc.titleVareleveringslommene i Thorvald Meyers gateen_US
dc.title.alternativeEn rapport om utforming for flerbruken_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber78en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal