• Etablering av trær 

   Solfjeld, Ingjerd; Solfjeld, Erik (Statens vegvesens rapporter;89, Report, 2012-03)
   Rapporten omhandler prosessen rundt planting og etablering av trær i grøntanlegg. Hensikten med rapporten er å formidle oppdatert kunnskap om emnet til alle som er involvert i planlegging, utførelse og oppfølging av anlegg ...
  • Prioriterte alleer og trerekker i Østfold: Kultur- og landskapsvernverdier: Grunnlag for forvaltning, restaurering og skjøtsel 

   W. Lileng, Anne Sofie; Torberntsson, Mikael (Statens vegvesens rapporter;458, Report, 2018-04-04)
   Alleer og trerekker representerer store kultur- og landskapsverdier. I Østfold er det registrert 126 alleer langs fylkes-, riks- og europaveger. Vedlikeholdsbehovet er stort. Rapporten sammenstiller alleenes kultur- og ...