Show simple item record

dc.contributor.authorSundfør, Hanne Beate
dc.contributor.authorBjørnskau, Torkel
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-12-08T11:36:34Z
dc.date.available2020-12-08T11:36:34Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.issn0808-1190
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2712377
dc.description.abstractEneulykker blant fotgjengere har tradisjonelt fått liten oppmerksomhet ettersom de ikke inngår i definisjonen av trafikkulykker (påkjørsler). Oslo skadelegevakt samlet i 2016 inn data om totalt 6309 fotgjengerskader. Hele 97 prosent av disse er eneulykker. De fleste ulykkene er lite alvorlige (små brudd, hjernerystelse, sårskader), men sju prosent er alvorlig skader (kompliserte brudd, alvorlige hodeskader). Det skjer flest skader der folk går mest – på fortau og i gangfelt. Om vinteren er det mer enn dobbelt så mange fotgjengerskader som om sommeren. De fleste skadene om vinteren skjer pga. fall på is og snø. De fleste som skades, har brudd eller forstuinger i armer eller bein. Flere kvinner enn menn skades som fotgjengere, og forskjellen øker med økende alder. Bedre vinterdrift vil kunne redusere antallet fotgjengerskader betydelig. Prosjektet er finansiert av Statens vegvesen og inngår i forskningsprogrammet «Bedre sikkerhet i trafikken» (BEST)en_US
dc.description.abstractSingle accidents among pedestrians has traditionally received little attention as they are not included in the definition of traffic accidents. The Oslo medical emergency clinic (Oslo legevakt) collected in 2016 data on a total of 6309 pedestrian accidents. A total of 97 percent of these are single accidents. Most accidents are not very serious (minor fracture, concussion, wound injury), but seven percent are serious injuries (complicated fracture, severe head injury). Most injuries are happening where people go the most - on sidewalks and walking areas. In winter, there are more than twice as many pedestrian injuries as in the summer. Most of the injuries in the winter are due to falls on ice and snow. Most injured have fractures or sprains in arms or legs. More women than men are injured as pedestrians, and the difference is increasing with increasing age. Better winter maintenance could significantly reduce the number of pedestrian injuries. The research was financed by the Norwegian Public Road Administration as part of their research program “Better road safety” (BEST).en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.relation.ispartofseriesTØI rapport;1609/2017
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFotgjengeren_US
dc.subjectSkaderen_US
dc.subjectOslo legevakten_US
dc.subjectFallen_US
dc.subjectBESTen_US
dc.titleFotgjengerskader i Oslo i 2016en_US
dc.title.alternativeEn analyse av skadedata fra Oslo legevakten_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderTØIen_US
dc.source.pagenumber58en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal