Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Johnny M
dc.contributor.authorGranden, Marte
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-22T09:48:35Z
dc.date.available2020-10-22T09:48:35Z
dc.date.issued2015-08-14
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684419
dc.description.abstractRapporten dokumenterer resultatet fra en vurdering av nytten av resultatene fra etatsprogrammet Varige veger. Vurderingen tar utgangspunkt i studium av resultater fra etatsprogrammets delprosjekter samt disse resultatenes potensielle nytte innenfor relevante områder. Basert på gjennomgang av internasjonal utredning og utprøving av metoder for fastlegging av nytte av FoU-virksomhet, er det fastlagt en metode for nytteberegning av resultater fra Varige veger. For pris-satt nytte brukes årlige dekkekostnader som indikator. For ikke pris-satt nytte gjøres det en beskrivelse av nytte-effekter. Realisert nytte er i stor grad avhengig av innsatsen som legges ned for å implementere resultatene i praktisk virksomhet. Etatsprogrammet Varige veger har inkludert en egen arbeidspakke for arbeid med kunnskapsformidling og implementering og oppnår dermed en rask start på implementeringsprosessen gjennom økt kompetanse i sektoren og innføring av resultater i styrende dokumenter i form av krav og veiledninger. Implementering er imidlertid en langvarig prosess som involverer mange aktører og krever organisatoriske og utstyrsmessige endringer. Denne prosessen må videreføres etter etatsprogrammets avslutning. Dette medfører en usikkerhet i vurderingen av den endelige realiserte nytten av etatsprogrammet.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherViaNova Plan og Trafikken_US
dc.relation.ispartofseriesViaNova rapport;VN PT – 20548
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVarige vegeren_US
dc.subjectNytteberegningen_US
dc.subjectFoUen_US
dc.titleVarige veger - Nytteberegningen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderViaNova Plan og Trafikken_US
dc.source.pagenumber65en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal