Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMariussen, Marte
dc.contributor.authorLarsgård, Lars Peder
dc.contributor.authorRaustøl, Johannes
dc.contributor.authorJordbakke, Anders
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-16T10:02:35Z
dc.date.available2020-10-16T10:02:35Z
dc.date.issued2018-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683297
dc.description.abstractDenne utredningen inngår i Statens vegvesens FoU program om Vegutforming - arbeidspakke «Framtidsscenario 2030». Bakgrunnen for oppdraget er at ny ITS teknologi og autonome kjøretøy kan utløse behov for endringer i vegnormalene. Denne rapporten er skrevet av Analyse & Strategi AS, Multiconsult AS, Iterio AS og eSmartSystems AS på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet. Basert på gjennomgang av relevant litteratur og med utgangpunkt i Statens vegvesens vegnormaler vurderer rapporten hvordan autonome kjøretøy kan påvirke utforming av fremtidens veier. Rapporten diskuterer nye muligheter med innfasing av automatiserte kjøretøy og aktuelle målkonflikter ved utnyttelse av disse.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherAnalyse & Strategi ASen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVegutformingen_US
dc.subjectTeknologien_US
dc.subjectSelvkjørende kjøretøyen_US
dc.titleNy teknologi og vegutforming - Mulige virkninger av selvkjørende kjøretøy for krav til utforming av nye vegeren_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderAnalyse & Strategi ASen_US
dc.source.pagenumber56en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal