Vi mangler i dag nyere forskning innen vegutforming. Det har vært lite FoU-aktivitet innen dette fagfeltet i mange år, og det som er gjort har vært preget av skippertak og klattvis forskning. Vi har hatt moderne vegnormaler om vegutforming i femti år. Bestemmelsene bygger på fysiske lover og matematiske formler. Disse forandrer seg ikke. Men samspillet mellom veg – fører – bil er et fagområde i rask utvikling. Vi trenger å oppdatere oss på nyeste kunnskap og beste praksis. Vi ønsker å stoppe en utvikling der beslutningstakere og planleggere argumenterer for høyere vegstandard enn nødvendig. Samtidig ønsker vi å bygge veger som er tjenlige langt inn i framtida. Denne balansen er et hovedspørsmål i vegpolitikken i Norge og i alle land.

Recent Submissions