Show simple item record

dc.contributor.authorSildnes, Beate
dc.contributor.authorAxelsen, Vebjørn
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-16T09:32:20Z
dc.date.available2020-10-16T09:32:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683286
dc.description.abstractPå oppdrag fra Vegdirektoratet har BearingPoint analysert ulykkesrisiko på Europa-, riks- og fylkesveger i Norge. Avansert dataanalyse i form av maskinlæringmetoden HyperCube er benyttet for å identifisere egenskaper ved vegen og dens omgivelser som gir økt ulykkesrisiko. Prosjektet er en videreføring av arbeidet beskrevet i (BearingPoint, 2017), og fokuserer på en avgrenset del av vegnettet framfor hele vegnettet. Fra BearingPoints side har Vebjørn Axelsen vært prosjektleder, med Beate Sildnes som prosjektdeltaker. Prosjektdeltakere fra Vegdirektoratet har vært Arild Engebretsen og Jan Kristian Jensen. Datagrunnlaget for analysen er skaffet til veie gjennom et samarbeid mellom Vegdirektoratet (ved Jan Kristian Jensen), Triona (ved Tomas Carlsson) og BearingPoint i 2017.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherBearingPointen_US
dc.relation.ispartofseriesBearingPoint;2018/06
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVegutformingen_US
dc.subjectFoU-programen_US
dc.subjectTrafikkulykkeren_US
dc.subjectDatanalyseen_US
dc.titleForebygging av trafikkulykker ved bruk av avansert dataanalyse: Fokus på tofeltsveger med betydelig trafikken_US
dc.title.alternativeForebygging av trafikkulykker ved bruk av avansert dataanalyse: Fokus på tofeltsveger med betydelig trafikken_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderBearingPointen_US
dc.source.pagenumber85en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal