• Varm asfaltgjenvinning i verk 

      Ruud, Olav E.; Dørum, Sigmund (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;3, Research report, 2004-01)
      Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4), som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger: • å bidra til større bevisstgjøring gjennom informasjon og kunnskapsheving • komme fram til markedstiltak som kan fremme ...