Statens vegvesen ønsker å bruke gode og miljømessig trygge avfallsbaserte produkter i vegbygging, samt å håndtere eget avfall på en forskriftsmessig og mer økonomisk måte. Materialene i fokus var resirkulert tilslag av betong og tegl (gjenbruksbetong), gjenbruksasfalt, oppkuttede bildekk og skumglass.

Recent Submissions

 • Bruk av knust betong i vegbygging : varige veger 2011-2014 

  Tangen, Dag Atle; Evensen, Ragnar (Statens vegvesens rapporter;262, Report, 2013-12)
  Med denne rapporten håper Varige vegerprogrammet å stimulere til økt bruk av gjenbruksbetong som vegbyggingsmaterial. Rapporten retter seg mot alle som på en eller annen måte kan bli involvert i å beskrive, fremskaffe ...
 • Miljøovervåkning av 3 pilotprosjekter med oppkuttede bildekk 2001-2003 

  Håøya, Arnt-Olav; Unsgård, Guro Thue (Intern rapport;2375, Report, 2005-01)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 5 ”Lette fyllmasser og isolasjonsmaterialer”(DP5), som denne rapporten hører til, har som målsetting å tilrettelegge ...
 • Feltforsøk med ubundet asfaltgranulat : Avsluttende undersøkelser på forsøksstrekningene på Fornebu 

  Bragstad, Ragnar; Dørum, Sigmund (Teknologirapport;2421, Research report, 2005-12)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4) som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger: - bidra til større bevisstgjøring ...
 • Erfaringer fra feltstrekninger med kaldblandet gjenbruksasfalt : Vurdering av tilstandsutvikling og dekkelevetid 

  Aurstad, Joralf (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;6, Research report, 2005-11)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4) som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger: • bidra til større bevisstgjøring ...
 • Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i veg : [Oppsummeringsrapport] 

  Petkovic, Gordana (Teknologirapport;2432, Research report, 2007-12)
  Denne rapporten tilhører en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet om miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer. Målsetning for arbeidet har vært å definere grenseverdier for aksept av gjenbruksmaterialer i de mest vanlige ...
 • Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i veg : Oppkuttede bildekk 

  Håøya, Arnt-Olav; Breedveld, Gijs; Moen, Stig (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;14c, Research report, 2007-03)
  Denne rapporten tilhører en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet om miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer. Hovedpremissene for Gjenbruksprosjektets arbeid med miljøpåvirkning og konklusjonene som gjelder alle ...
 • Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i veg : Skumglass 

  Håøya, Arnt-Olav; Aabøe, Roald; Breedveld, Gijs; Moen, Stig (Teknologirapport;2436, Research report, 2007-03)
  Denne rapporten tilhører en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet om miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer. Hovedpremissene for Gjenbruksprosjektets arbeid med miljøpåvirkning og konklusjonene som gjelder alle ...
 • Gjenbruk av avfallsglass som granulert skumglass i vegkonstruksjoner 

  Aabøe, Roald; Holdhus, Signe; Øiseth, Even; Frydenlund, Tor Erik (Teknologirapport;2445, Research report, 2007-09)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt) og behandler bruk av skumglass som frostisolasjon, lett fyllmasse og til drensformål ved vegprosjekter. Skumglass har vært sporadisk ...
 • Gjenbruksmaterialer i vegbygging : eksempelsamling 

  Moen, Fredrik; Myren, Synnøve A.; Petkovic, Gordana (Teknologirapport;2574, Research report, 2009-11-26)
  Denne eksempelsamlingen er et supplement til informasjon som kan finnes i prosjektrapporter fra Gjenbruksprosjektet (etatsprosjekt i Statens vegvesen 2002 - 2005) og fagrapporter RESIBA-prosjektet (bransjeprosjekt 1999-2002), ...
 • Gjenbruksvegen E6 Klemetsrud - Assurtjern 

  Tangen, Dag Atle; Petkovic, Gordana (Teknologirapport;2441, Research report, 2007-06)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Anlegget E6 Klemetsrud - Assurtjern ble valgt som et av to demonstrasjonsanlegg for gjenbruksmaterialer i Gjenbruksprosjektet, i ...
 • Reelle muligheter for gjenbruk : Status ved avslutning av Gjenbruksprosjektet 

  Petkovic, Gordana (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;19, Research report, 2008-08)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Selv om prosjektet har vært mest opptatt av den tekniske siden av gjenbruk og utredning av muligheter for anvendelse av avfallsbaserte ...
 • Kjemisk nedbryting av resirkulert tilslag : Forsøk med akselerert gjennomstrømning av vann 

  Engelsen, Christian J.; Berntsen, Geir; Petkovic, Gordana (Teknologirapport;2438, Research report, 2007-06)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3), som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...
 • Finstoff i gjenbruksbetong 

  Petkovic, Gordana; Berntsen, Geir; Aurstad, Joralf (Teknologirapport;2437, Research report, 2006-12)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3) som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...
 • Gjenbruksvegen E6 Melhus 

  Aksnes, Jostein; Tangen, Dag Atle; Aurstad, Joralf (Teknologirapport;2423, Research report, 2006-09)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Anlegget E6 Melhus ble valgt som et av to demonstrasjonsanlegg for gjenbruksmaterialer i Gjenbruksprosjektet, i tillegg til E6 ...
 • Støttemur på E6 v Taraldrud : anleggstekniske erfaringer med bruk av knust betong i ny betong 

  Tangen, Dag Atle (Teknologirapport;2479, Research report, 2007-12)
  I november 2004 ble det gjennomført støp av en støttemur under Taraldrud bru på E6 hvor 100 % av det grove tilslaget ble erstattet med knust gjenbruksbetong. I Gjenbruksprosjektets regi hadde man fra før noe erfaring med ...
 • Utradisjonelle gjenbrukstiltak: eksempelsamling 

  Tangen, Dag Atle (Teknologirapport;2377, Research report, 2006-09)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2005-2005 (etatsprosjekt). I delprosjekt 8 "Nye materialer, ideer og tiltak" er det fokusert på gjenbrukstiltak som ikke umiddelbart faller inn under de øvrige ...
 • Gjenbruk av knust betong i vegbygging : mekaniske egenskaper og testmetoder 

  Aurstad, Joralf (Teknologirapport;2422, Research report, 2005-12)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3) som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...
 • Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i veg: gjenbruksasfalt 

  Petkovic, Gordana; Jørgensen, Torbjørn (Teknologirapport;2434, Research report, 2007-03)
  Denne rapporten tilhører en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet om miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer. Hovedpremissene for Gjenbruksprosjektets arbeid med miljøpåvirkning og konklusjonene som gjelder alle ...
 • Materialdeklarasjon av resirkulert tilslag : uttesting av deklarasjonsordning 

  Myren, Synnøve Adelheid; Mehus, Jacob (Teknologirapport;2431, Research report, 2007-11)
  Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3), som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...
 • Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i veg: sementbaserte materialer 

  Petkovic, Gordana; Engelsen, Christian J. (Teknologirapport;2433, Research report, 2007-03)
  Denne rapporten danner grunnlaget for utarbeidelsen av akseptabelt innhold av As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, PAH og PCB i sementbaserte gjenbruksmaterialer (resirkulert tilslag) til bruk av vegbyggingsmateriale.

View more