• Trafikantens syn på personlig integritet i transportsystemet 

      Meland, Solveig; Østedal, Liv (SINTEF rapport;A17214, Report, 2010-12-01)
      I denne rapporten dokumenteres en litteraturstudie og en intervjuundersøkelse som er gjennomført i regi av prosjektet Personvern og trafikk ves SINTEF. Dette inngår i Statens vegvesens etatsprosjekt med samme navn. Prosjektet ...