Bakgrunn for prosjektet var konflikten som kan oppstå mellom ønsket om å drive et effektivt trafikksikkerhetsarbeid eller trafikkavviklingsarbeid og ønsket om et effektivt personvern. Problemstillinger ble blant annet knyttet til at ulike tiltak, som er innført for å bidra til økt trafikksikkerhet eller bedre trafikkavvikling, ofte innebærer en mulighet til å spore og overvåke personer.

Nye registreringer

 • Personvern og trafikk: Personvernet i intelligente transportsystemer (ITS) 

  Øvstedal, Liv; Lervåg, Lone-Eirin; Foss, Trond (SINTEF rapport;A10670, Report, 2010-11)
  Intelligente transportsystem (ITS) forventes å bidra vesentlig til transportpolitiske mål i Nasjonal transportplan om et sikkert, effektivt, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem for alle. De bidrar til effektive ...
 • Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak 

  Assum, Terje; Bjørnskau, Torkel; Eriksson, Louise; Hrelje, Robert; Nyberg, Jonna (TØI rapport;1097/2010, Report, 2010-11)
  Nye ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak som kan brukes til å registrere og regulere uønsket atferd i trafikken, har et stort potensial for å øke trafikksikkerheten. Men de kan komme i konflikt med personvernet. Streknings-ATK ...
 • Personvern og trafikksikkerhetsteknologi 

  Schartum, Dag Wiese (Complex rapport;4/2010, Report, 2010-04)
  Rapporten inneholder en personvernrettslig analyse av trafikksikkerhetsteknologi (ts-teknologi). Spesielt blir streknings-ATK,1 automatisk fartstilpasning,2 og atferdsregistrering3 behandlet. Vilkårene for at ts-teknologi ...
 • Kan man reise anonymt i Norge? 

  Øvstedal, Liv (SINTEF rapport;A10918, Report, 2009-03)
  Som en del av Statens vegvesens etatsprosjekt om Personvern og trafikk, er det gjennomført intervju med aktører for innenlands persontransport om behandling av personopplysninger. Gjennomføringen av intervjuene og resultatene ...
 • Trafikantens syn på personlig integritet i transportsystemet 

  Meland, Solveig; Østedal, Liv (SINTEF rapport;A17214, Report, 2010-12-01)
  I denne rapporten dokumenteres en litteraturstudie og en intervjuundersøkelse som er gjennomført i regi av prosjektet Personvern og trafikk ves SINTEF. Dette inngår i Statens vegvesens etatsprosjekt med samme navn. Prosjektet ...