Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBetanzo, Mari
dc.contributor.authorNorheim, Bård
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-09T09:18:48Z
dc.date.available2020-10-09T09:18:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681936
dc.description.abstractProsjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med prosjektet har vært å utvikle et strategisk modellverktøy for kunne gjennomføre bedre analyser av ulike transportscenarier i byområdene. STRATMOD består av tre delmoduler; storsonemodellen, finansieringsmodellen og optimaliseringsmodellen. De tre delmodellene er dokumentert i hvert sitt dokumentasjonsnotat. Optimaliseringsmodellen er under utvikling og er ikke benyttet i analysene i dette prosjektet. I tillegg består leveransen av et overbygningsnotat, med hensikt å beskrive helheten av modellverktøyet. Det er dessuten gjort tre caseanalyser i prosjektet: 1. Togreisen fra dør til dør: Hvordan inkludere tilbringerreisen og knutepunktet i analysene? Case Moss og Follobanen. 2. Oslo backcasting: hvilke modeller forklarer best den faktiske veksten i kollektivreiser? 3. Overførbarhet til Stockholm: hvilke tiltak er mest effektive for å endre transportmiddelfordelingen innenfor gitte budsjettrammer? Oppsummert består leveransen av følgende notater: - D1.1 Overordnet beskrivelse av STRATMOD - D1.2 Case Moss Follobanen - D1.3 Case Oslo - D1.4 Case Stockholm - D2.1 Beskrivelse av storsonemodellen - D2.2 Dokumentasjon av STRATMOD-verktøyet i Cube - D3.1 Beskrivelse av finansieringsmodellen - D4.1 Beskrivelse av optimaliseringsmodellen - SINTEF-rapport: Etablering av datakilder Bård Norheim (Urbanet Analyse) har vært prosjektleder for oppdraget. Arbeidsgruppa som har stått for selve utviklingen av modellen og gjennomføring av caseanalysene har bestått av en rekke representanter fra Urbanet Analyse, SINTEF, VTI og NTNU. Videre har Ruter, Jernbanedirektoratet og Vegdirektoratet fulgt prosjektet tett gjennom løpende prosjekt- og styringsgruppemøter.en_US
dc.description.sponsorshipRegionale Forskningsfond Hovedstaden RFFHen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUrbanet Analyseen_US
dc.relation.ispartofseriesUrbanet Analyse notat;95c/2017
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSTRATMODen_US
dc.subjectJernbaneen_US
dc.subjectStockholmen_US
dc.titleSTRATMOD - D1.4 Case Stockholmen_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.rights.holderUrbanet Analyseen_US
dc.source.pagenumber55en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal