Show simple item record

dc.contributor.authorAmundsen, Maria
dc.contributor.authorEllis, Ingunn Opheim
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-09-23T10:15:38Z
dc.date.available2020-09-23T10:15:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679219
dc.description.abstractOppdraget «Undersøkelser av turproduksjon knyttet til hotellvirksomhet» er en del av Statens vegvesens FoU-program «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer» (Bedre by). Det overordnede målet til dette FoU-programmet er å frambringe et godt faglig grunnlag og verktøy for prioritering av samferdselsinvesteringer som bidrar til å nå de nasjonale målene for bytransport. Et av innsatsområdene i Bedre by er å se på sammenhengen mellom arealbruk og transport. Et grunnlag som brukes mye for å vurdere sammenhengen mellom transport og arealbruk er erfaringstall om turproduksjon, dvs. antall turer inn til og fra et område eller virksomhet. Det finnes erfaringstall om turproduksjon for mange områder, blant annet kontorvirksomhet, handelsvirksomhet og boligområder. Men det mangler erfaringstall fra flere virksomheter, blant annet hotellvirksomhet. I denne rapporten redegjøres det for resultatene fra turproduksjonsundersøkelser knyttet til hotellvirksomhet i byområder i Norge. Oppdragsgiver for prosjektet har vært Statens vegvesen Vegdirektoratet ved Henrik Vold, som har fulgt prosjektet sammen med Guro Berge og Toril Presttun. Prosjektleder hos Urbanet Analyse har vært Ingunn Opheim Ellis, som har gjennomført prosjektet i nært samarbeid med Maria Amundsen. Katrine N. Kjørstad har vært kvalitetssikrer.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUrbaneten_US
dc.relation.ispartofseriesUrbanet;100/2017
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectByområderen_US
dc.subjectHotellvirksomheten_US
dc.subjectBedre byen_US
dc.subjectTransporten_US
dc.subjectTurproduksjonen_US
dc.titleTurproduksjon knyttet til hotellvirksomhet i byområderen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderUrbanetAnalyseen_US
dc.source.pagenumber33en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal