Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGjevik, Bjørn
dc.contributor.authorGundersen, Elisabeth
dc.contributor.authorC. Sandbo, Hilde
dc.coverage.spatialNorway, Byfjorden og Tønsberg havnen_US
dc.date.accessioned2020-08-11T08:46:06Z
dc.date.available2020-08-11T08:46:06Z
dc.date.issued2017-02
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671418
dc.description.abstractI forbindelse med kommunedelplan for fastlandsforbindelsen fra Nøtterøy og Tjøme har vi sett på konsekvenser av to ulike fjordkryssinger. I hver trase er alternativer med senketunnel og åpne påkjøringer med spuntvegger, og bruer vurdert. Sjøbunnen er modellert før og etter tiltak. Vannføring i Aulielva er basert på årsavrenningsdata og antatt flomvannføring. Strømningsberegningene drives av antatte vannstandsforskjeller mellom Kanalen og Vestfjorden. Stormflo, flom i Aulielva og en større utfylling ved Smørberg er vurdert. Modellsimuleringene viser kun mindre endringer i strømningsfeltet på grunn av inngrepene. Det kan oppstå separasjon av strømmen med dannelse av bakevjer i kjølvannet. Grove overslag indikerer at bruløsningene med frittstående pelegrupper ikke vil ha stor innvirkning på gjennomstrømningen i fjorden. Resultatene i rapporten er i hovedsak basert på modellsimuleringer. Disse bør kalibreres mot målinger i neste planfase. Et forslag til måleprogram er gitt.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;533
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.subjectVestfjordenen_US
dc.subjectByfjordenen_US
dc.subjectKanalenen_US
dc.subjectAulielvaen_US
dc.subjectTidevannen_US
dc.subjectSediment transporten_US
dc.subjectStrømforholden_US
dc.subjectFastlandsforbindelseen_US
dc.subjectTrafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Geoteknikk og skreden_US
dc.titleFastlandsforbindelsen mellom Nøtterøy og Tønsberg: Endringer i strømforholdene i Byfjorden og Tønsberg havnen_US
dc.title.alternativeMainland connection between Nøtterøy and Tønsberg: Changes to current conditions in the City fjord and Tønsberg harbouren_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber32en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal