Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRoer, Ole
dc.contributor.authorRolandsen, C. M.
dc.contributor.authorMeland, M.
dc.contributor.authorGangsei, L.E.
dc.contributor.authorSolberg, E.
dc.contributor.authorVan Moorter, B.
dc.contributor.authorPanzacchi, M.
dc.contributor.authorKastdalen, L.
dc.coverage.spatialNorway, Øvre Romerikeen_US
dc.date.accessioned2020-08-07T05:47:59Z
dc.date.available2020-08-07T05:47:59Z
dc.date.issued2018-05-08
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671138
dc.description.abstractElgprosjektet i Akershus har hatt som hovedformål å kartlegge hvordan faunapassasjer fungerer. Det ble samlet inn data fra 55 GPS-merket elg og 20 utvalgte faunapassasjer ble overvåket med viltkamera. Prosjektet har bidratt med relevant kunnskap som kan være til nytte for fremtidige veg- og jernbaneprosjekter, hvor kryssingsmuligheter for vilt er tema. Denne rapporten er utgitt i forbindelse med Etatsprosjekt Vinterdrift. Det er gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvilke krav nordiske vegmyndigheter og kommuner stiller til vinterdrift av gang- /sykkelveger og fortau.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;361
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectElgpåkjørsleren_US
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.subjectTransportavdelingen Klima og miljøen_US
dc.subjectElgen_US
dc.subjectAlces alcesen_US
dc.subjectKameraovervåkingen_US
dc.subjectFaunapassasjeen_US
dc.subjectBarriereeffekteren_US
dc.subjectArealbruken_US
dc.subjectLeveområderen_US
dc.titleElgprosjektet i Akershus - Delrapport 1 : Kameraovervåking av faunapassasjer og elgens områdebruk på Øvre Romerikeen_US
dc.title.alternativeMoose project Akershus - Part 1: Cameramonitoring of wildlife crossing structures and area use of moose in Øvre Romerikeen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber65en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal