Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlavesen, Artemis
dc.coverage.spatialNorway, Region østen_US
dc.date.accessioned2020-07-31T11:56:57Z
dc.date.available2020-07-31T11:56:57Z
dc.date.issued2017-09
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670575
dc.description.abstractUlykkesanalysegruppen (UAG) har siden 2005 samlet inn bakgrunnsmateriale fra dødsulykker på vegnettet i Region øst. Alle dødsulykkene analyseres for å få en dypere forståelse av relevante årsaksforhold og skademekanismer. Deretter fremmes forslag til tiltak som skal redusere sannsynligheten for at tilsvarende ulykker skjer i fremtiden. Denne rapporten omhandler alle dødsulykker fra 2012-2016, med spesiell vekt på 2016, for fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;485
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.subjectTrafikksikkerheten_US
dc.subjectDødsulykkeren_US
dc.subjectDybdeanalyseren_US
dc.subjectUlykkesanalysegruppeen_US
dc.subjectRessursavdelingen Trafikkteknikk og analyseen_US
dc.titleDybdeanalyse av dødsulykker: UAG Region øst - 2016en_US
dc.title.alternativeIn-depht Analyses of Fatal Road Accidentsen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber35en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal