Show simple item record

dc.contributor.authorHuserbråten, Kirsti
dc.contributor.authorOttersen, Klaus
dc.coverage.spatialNorway, Region søren_US
dc.date.accessioned2020-07-31T10:33:30Z
dc.date.available2020-07-31T10:33:30Z
dc.date.issued2016-11
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670567
dc.description.abstract1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region sør for 2015, og viser utviklingstrekk helt tilbake til 2005. Rapporten peker på medvirkende faktorer til ulykkene og skadeomfanget både innenfor kjøretøysikkerhet, trafikantatferd og forhold ved vegen. Med utgangspunkt i noen av ulykkene tar den også opp utvalgte sikker-hetsproblemer.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesens Vegdirektorateten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;477
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesens Vegdirektorateten_US
dc.subjectVeg- og transportavdelingen Samfunnen_US
dc.subjectUlykkesanalysegruppeen_US
dc.subjectDybdeanalyseen_US
dc.subjectDødsulykkeren_US
dc.subjectTrafikksikkerheten_US
dc.titleDybdeanalyse av dødsulykker i Region sør 2015en_US
dc.title.alternativeIn-depht Analysis of Fatal Accidents NPRA Southern Regionen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber20en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal