Show simple item record

dc.contributor.authorKastdalen, Leif
dc.contributor.authorRoer, Ole
dc.contributor.authorM. Milner, Jos
dc.coverage.spatialNorway, Akershusen_US
dc.date.accessioned2020-06-23T13:11:11Z
dc.date.available2020-06-23T13:11:11Z
dc.date.issued2018-05-25
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2659190
dc.description.abstractDenne rapport analyserer 1) betydningen av ulike faktorer på funksjonaliteten til faunapassasjer og 2) i hvilken grad inngjerdede trafikkårer hemmer elgens forflytning og arealbruk. En statistisk modell er utviklet som gir en god forklaring på elgens bruk av faunapassasjer ut fra 7 variabler. Videre er undersøkt i hvilken grad elgen bruker areal nær veg og virkningen på elgens arealbruk ved etablering av ungskog nær en trafikkåre. En metode er utviklet for kartlegging av elgens beitetilbud fra fly- og satellittbårne sensorer. For Romerikssletta, er det a) utviklet en modell som viser elgens arealbruk, b) undersøkt hvordan beitepresset fra elg varierer mellom ulike delområder, og c) hvordan skogarealene er blitt endret de siste 35 år med prognoser for utviklingen de neste 15 år.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;316
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.subjectElgen_US
dc.subjectTrafikkåreren_US
dc.subjectFaunapassasjeren_US
dc.subjectBarrierevirkningen_US
dc.subjectBeiteen_US
dc.subjectFjernmålingen_US
dc.subjectAkershusen_US
dc.titleElgprosjektet i Akershus - Delrapport 2 : Effekter av inngjerdede traffikårer på forflytning og arealbruk hos elgen_US
dc.title.alternativeMoose project Akershus – Part 2 : Effects of fenced roads and railways on movement and land use of mooseen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber104en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal