Show simple item record

dc.contributor.authorMolstad, Ola
dc.date.accessioned2020-06-23T12:55:53Z
dc.date.available2020-06-23T12:55:53Z
dc.date.issued2014-08-08
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2659184
dc.description.abstractRapporten omhandler en vurdering og test av om dekkeplanleggingssystemet PMS (pavement management system) har funksjonalitet som kan brukes til forvaltning og planlegging for andre objekt enn vegdekker. Et begrenset vegnett i Hedmark er brukt som testområde. Det er gjennomført en metodeutvikling og en systemtilpasning i en testversjon av PMS. Konklusjonen er at PMS, med noen enkle justeringer, vil kunne være egnet til både strategisk og operativ planlegging for flere vegobjekt enn dekker.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;313
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.subjectStrategi- veg- og transport, Byggherreseksjonenen_US
dc.subjectVegen_US
dc.subjectVedlikeholden_US
dc.subjectVegvedlikeholden_US
dc.subjectPMSen_US
dc.subjectRMMSen_US
dc.titleTestprosjekt Fra PMS til RMMS? : Test av om PMS er egnet som generelt forvaltnings-system for vegvedlikeholden_US
dc.title.alternativeTestprojekt From PMS to RMMS? : Test if PMS can be used generally in road maintenance managementen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber17 + 11 vedleggen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal