Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBratli, Harald
dc.contributor.authorE. Stabbetorp, E. Stabbetorp
dc.contributor.authorAarrestad, Per Arild
dc.contributor.author(NINA, Norsk institutt for naturforskning, www.nina.no)
dc.date.accessioned2020-06-17T10:52:32Z
dc.date.available2020-06-17T10:52:32Z
dc.date.issued2014-02
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658441
dc.description.abstractVeitrafikk påvirker livsmiljøet til vegetasjonen langs vei ved utslipp av ulike nitrogenforbindelser, først og fremst nitrogenoksider, men også ammoniakk. Nitrogenutslipp fra veitrafikk kan gi negative effekter på vegetasjonen, blant annet ved endringer i artssammensetning og tap av mangfold, men dette er lite undersøkt under norske forhold. I rapporten er det foretatt en gjennomgang av internasjonal litteratur om vegtrafikk, nitrogenutslipp og påvirkninger på vegetasjon. Undersøkelsene viser at vegetasjon langs vei påvirkes av nitrogenutslipp, men at effekten varierer med vegetasjonstype, avstand fra vei og trafikkmengde. Effektene av nitrogenutslipp fra veitrafikk i Norge er vurdert i forhold til vegetasjonens tålegrenser for nitrogen. Det anses som sannsynlig at flere vegetasjonstyper mottar en samlet nitrogen-avsetning langs veiene som er høyere enn dagens tålegrenser for flere naturtyper.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;272
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.subjectVeitrafikken_US
dc.subjectNitrogenen_US
dc.subjectVegetasjonen_US
dc.subjectTålegrenseren_US
dc.subjectStatens vegvesen Region sør, ressursavdelingenen_US
dc.titleEffekter av nitrogenutslipp fra vegtrafikk på vegetasjonen_US
dc.title.alternativeEffects of nitrogen emissions from road traffic on vegetationen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber34en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal