Show simple item record

dc.contributor.authorKnudsen, Ole Øystein
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-12-12T18:20:07Z
dc.date.available2019-12-12T18:20:07Z
dc.date.issued2019-12
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2633042
dc.descriptionRapporten tilhører Prosjekt 4: Vedlikehold av stålbruer. Prosjektet har fokus på vedlikehold av korrosjonsbeskyttende belegg på stålbruer.nb_NO
dc.description.abstractFram til 1977 ble det benyttet beleggsystemer med blyoksid og sinkkromat på stålbruer i Norge. Disse beleggene medfører en HMS risiko i forbindelse med vedlikehold. Rapporten beskriver omfanget av denne type belegg på norske bruer, myndighetskrav i forbindelse med vedlikehold, erfaringer fra andre land og bransjer og strategi og prosedyrer for hvordan vedlikehold av denne typen belegg skal gjennomføres for å minimere HMS-risiko.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;595
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectMaterialteknologinb_NO
dc.subjectKorrosjonnb_NO
dc.subjectBeleggnb_NO
dc.subjectBlymønjenb_NO
dc.subjectKromatnb_NO
dc.titleVedlikehold av bly og kromatholdige belegg : FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017-2021nb_NO
dc.title.alternativeMaintenance of coatings containing lead and chromate : R&D program Better bridge maintenance 2017-2021nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO
dc.relation.projectFoU prosjekt 604875nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal